Helga Næs, styreleder i Emballajseforsk og forskningssjef i Nofima.

Forskning skal bidra til at brukt plastemballasje brukes på nytt

15 april, 2020ANNONSE

Et samarbeidsprosjekt mellom Nofima, Emballasjeforeningen og næringsklyngen SmartPack 2030 skal bidra til økt gjenvinning av plastemballasje.


Viken fylkeskommune har nylig bevilget 350.000 kroner i støtte til prosjektet. Forskningssjef Helga Næs ved Nofima sier til Ås Avis at det fortsatt er et stykke igjen til bruken av emballasje i Norge har blitt sirkulær.

– EU har satt ambisiøse mål for økt bruk av resirkulert materiale. Dette gir utfordringer ved blant annet emballering av mat, der det er veldig strenge krav. Det skal være veldig trygt for stoffer som kan emigrere fra emballasjen til maten. Endringer av emballasje må ikke føre til økt matsvinn, konstaterer Helga Næs.

Samler hele næringen
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen

Direktør for Emballasjeforeningen, Kari Bunes, sier at bransjen er offensive og ønsker å bidra til en endring, men at teknologi og systemer for å få det til ikke er på plass alle streder.

– Forskningsprosjektet vi er med på er forbundet med utfordringer vi har knyttet til emballasje og overgangen til sirkulær økonomi. I dag bruker vi mye plast som lages av ikke-fornybare ressurser. Kort fortalt må vi bli flinkere til å bruke plasten om igjen.

– SmartPACK er en klynge der bedrifter kan jobbe sammen og få til slike prosjekter i gang. Vi må jobbe sammen i denne verdikjeden for å få til de riktige grepene.

Må bevare mattryggheten

Kari Bunes peker på at mye av det som pakkes i plastemballasje i Norge er næringsmidler og mat. Derfor er det ekstra komplisert å finne mer bærekraftig emballasje, samtidig som alle kravene til mattrygghet og holdbarhet skal opprettholdes.

– Mye av det som pakkes i emballasje i Norge er næringsmidler, som mat. Da er mattrygghet veldig viktig. Plasten har mange positive egenskaper, men må brukes flere ganger, sier hun.

Les mer om saken

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!