Tetra Pak og Lund Universitet har gjennom et felles forskningsprosjekt kommet frem til fire sannsynlige scenarier for meieriindustrien i 2030.

Forskningsprosjekt viser fire scenarier for fremtidens meieri

1 oktober, 2020ANNONSE

Lund Universitet og Tetra Pak har gjennom et felles forskningsprosjekt kommet frem til fire sannsynlige scenarier for fremtidens meieriindustri.

Tetra Pak og Lund University School of Economics and Management har nylig fullført en felles studie som presenterer fire sannsynlige scenarier for fremtidens meieriindustri,
Seks globale markeder er analysert for å undersøke kritisk usikkerhet om sosiale og miljømessige krefter og teknologiskifter som kan påvirke meierilandskapet de neste ti årene.

Frederik Wellendorph, Tetra Pak

Frederik Wellendorph, Vice President Business Unit Liquid Food, uttaler:

– Mat- og drikkevaresektoren står foran en enorm overgang det neste tiåret, og meieriindustrien vil merke dette mest. Mange utfordringer ligger foran oss, men det er nok av muligheter for produsentene også.

– Nøkkelen til suksess i det nye landskapet ligger i å utnytte fleksibiliteten og svare proaktivt på bølgen av disruptive forandringer.

Meieriindustrien er i hjertet av utviklingen
Dr. Christian Koch, LUSEM

Dr. Christian Koch ved universitetet i Lund sier at den globale meieriindustrien er i hjertet av den globale overgangen i matsektoren.
– Konturene i denne overgangen er allerede i ferd med å ta fasong. Dette prosjektet har benyttet etablert metodikk for å utvikle scenarier for meieriindustrien og relaterte sektorer for matprosessering og distribusjon i 2030.
– Scenariene er så forskjellige fra hverandre som mulig, men samtidig sannsynlige og troverdige, Dermed bør alle betraktes som mulige i fremtiden.
Prosjektet har gått over et og et halvt år og har analysert markedene i USA, Storbritannia, Kina, India, Nigeria og Brasil,

De fire scenariene er:

Dairy Evolution
Ingen store overraskelser da meieriene følger nåværende trender og går gjennom mindre endringer.
Green Dairy
Sterke sosiale og miljømessige krefter, som kundekrav og politiske restriksjoner, men liten teknologiovergang, driver industrien mot store investeringer for å redusere karbonfotavtrykket.
New Fusion
Domineres av innovativ teknologi og prosesser, men lav påvirkning fra sosiale og miljømessige krefter.
Brave New Food
En kombinasjon av sterke sosiale og miljømessige krefter og høyinnovativ teknologi fører til en komplett forandring.

Les mer om de fire scenariene.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!