Først i Norge med fornybare drikkekartonger

5 januar, 2016ANNONSE

Som første meieri i Norge lanserer Rørosmeieriet økologisk melk i kartonger fra Elopak laget av kun fornybare råmaterialer.

Produksjonen i de nye Pure-Pak® kartongene starter i januar 2016. Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund i Rørosmeieriet sier det er en stor glede å kunne levere økologisk mjølk i miljøvennlige kartonger der også plastmaterialet er fornybart.

Et virkelig løft for miljøet
– Dette er et virkelig løft for vår helhetlige satsning på miljøforbedringer, sier Lund. Vi er en relativt liten aktør, så vi vil oppfordre andre aktører til å følge etter så vil dette bli et miljøtiltak som monner, uttaler Lund på Rørosmeieriets nettsider.

Rørosmeieriet produserer Änglamark Melk til Coop, og har inngått en større avtale med NorgesGruppen om levering av økologisk melk til flere av NorgesGruppens kjeder. Etterspørselen etter økologiske produkter har økt kraftig de siste årene, og trenden fortsetter.

-Rørosmeieriet er en av Norges fremste representanter for miljøvennlige melkeprodukter, og vi er glade for deres bevisste valg av kartong, sier Andreas Weselka, kundeansvarlig hos Elopak.

– Vi opplever dem som grunnleggende ekte i sine valg. De ønsker å gjøre en forskjell når de nå velger å kombinere sine produkter med våre aller mest miljøvennlige drikkekartonger.

FSC-sertifserte kartonger
Alle kartongene som Rørosmeieriet benytter er FSC-sertifisert (Forest Stewardship Council). Det vil si at tømmeret som danner basis for pappen i kartongen kun blir tilvirket fra nordeuropeiske skoger og sertifisert av et eget nøytralt organ.

Plastmaterialene som benyttes som barrierer i kartong og kork kommer fra organisk avfall i Europa. Elopaks valg av fornybare plastmaterialer bidrar til den sirkulære økonomi, som EU nå legger opp til.

CO2-fotavtrykket på en kartong med fornybare råmaterialer er 20 prosent lavere enn en konvensjonell kartong.

Den fornybare barrieren i kartongen kommer fra ISCC-sertifisert organisk avfall og restprodukter i Europa. Dette harmonerer bra med EUs strategi for sirkulær økonomi ved å bruke restprodukter fra en verdiskapningskjede som råvare i en ny kjede.
 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!