Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Fortsatt økt omsetning og resultat for Orkla i fjerde kvartal

11 februar, 2021ANNONSE

Orkla økte omsetningen med 5 prosent til 12.622 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Fortjenesten økte med 3,8 prosent til 1.573 millioner kroner.

Gjennom hele 2020 økte Orkla driftsomsetningen med 8,1 prosent til 47.137 millioner kroner, mens fortjenesten økte med 7.9 prosent til 5402 millioner kroner. Ved slutten av året hadde gruppen 18.110 ansatte og 105 fabrikker i 22 land.

Merkevarene øker
Hovedkontoret til Orkla ligger på Skøyen i Oslo.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, oppnådde i 2020 en vekst i driftsinntektene på 9,1 prosent og driftsresultatet økte med 13,7 prosent. I fjerde kvartal hadde enheten en vekst i driftsinntektene på 5.7 prosent. Organisk omsetningsvekst var i kvartalet 1,3 prosent og driftsresultatet økte med 7,4 prosent.

– Jeg er tilfreds med at vi i 4. kvartal har klart å levere både topp- og bunnlinjevekst, samtidig som vi har økt våre reklameinvesteringer. Vi hadde betydelig vekst i den tradisjonelle dagligvarekanalen som følge av at forbrukerne reiser mindre og tilbringer mer tid i egne hjem, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– «Out of home»-sektoren, som utgjør om lag 25 prosent av vår omsetning, har blitt sterkt påvirket av omfattende koronarestriksjoner.

– Siden pandemien brøt ut i mars har våre prioriteter vært å ta vare på våre ansatte, opprettholde produksjons- og leveransekapasitet og ha en god kontantstrøm. Med vedvarende smitte i samfunnet og utbrudd av nye mutanter har vi fortsatt full beredskap knyttet til koronasituasjonen.

– Vi har gått inn i 2021 med forsiktig optimisme knyttet til koronasituasjonen, som følge av vaksinasjonsprogrammene som er iverksatt i alle våre hjemmemarkeder.

Jotun med meget god resultatvekst
Jotun investerer i nytt konsern- og FoU-senter i Sandefjord (foto Jotun).

Resultatet fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper økte i 4. kvartal med 53,1prosent til 225 millioner kroner. Fremgangen kom primært som følge av meget god resultatvekst i Jotun.
Salget i alle segmenter økte, unntatt i Marine Coatings hvor det var lavere aktivitet i markedene for nybygg og vedlikehold av skip. Det var betydelig salgsvekst i Decorative Paints-segmentet i Sørøst-Asia og Midtøsten.
Også i Skandinavia og Tyrkia har det vært en sterk etterspørsel etter maling som følge av økt oppussing.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!