Terje Sletnes i diskusjon med Øivind Brevik (t.v) og Lars Haltbrekken (t.h.).

Frisk debatt om resirkulering av plast på Arendalsuka 14. august

15 august, 2019

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen arrangerte paneldebatt på Arendalsuka 14. august om hvordan man kan øke bruken av resirkulert plast.

Espen Karlsen fortalte om Jernias tiltak for bruk av gjenvinnbar og resirkulert plast.

Før paneldebatten fortalte Espen Karlsen om hvordan Jernia har redusert bruk av plast som en del av sin bærekraftstrategi.

– 75 prosent av vår emballasje skal være resirkulert og 100 prosent skal være gjenvinnbar. Vi har et stykke å gå, men det er mulig å gjøre noe med dette med litt hjelp av dere og i dialog med leverandører og produsenter, sa han.

Karlsen fortalte videre at Jernias motivasjon for dette arbeidet er idealisme. Men det ligger nok også markedsvurderinger til grunn.

– Vi må sørge for at kundene våre kan handle med god samvittighet. Vi vil bli boikottet av den oppvoksende generasjonen dersom vi ikke gjør noe.

Ellen Behrens med veikartet for sirkulær plastemballasje som ble overlevert 12. august.

Ellen Behrens, bærekraftdirektør i Orkla ASA og leder av Forum for sirkulær plastemballasje, fortalte om Orklas satsing på bruk av resirkulert plast og om veikartet som forumet overleverte til regjeringen i Arendal 12. august.
Veikartet presenterer forslag til tiltak gjennom hele verdikjeden som kan kvaliteten og bruken av resirkulert plast.

– Jeg er enig med Espen. Vi har mulighet til å gjøre noe med dette. Vi ønsker at våre produkter skal være attraktive også i fremtiden, sa Ellen Behrens.

– I Forumet har vi mye relevant erfaring blant deltakerne. Å bruke denne erfaringen til å skape en forskjell er personlig motiverende.

 

Paneldebatten
Paneldebatt med Thor Kamfjord, Øivind Brevik, Terje Sletnes, Lars Haltbrekken, Jens Holte og Atle Hamar

I paneldebatten deltok statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet, Lars Haltbrekken fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Jens Holte, statssekretær i Utenriksdepartementet, Thor Kamfjord, Norner, Øivind Brevik i KS Bedrift og Terje Sletnes i NHO.

Atle Hamar fastslo at Veikartet er godt innspill. – Vi kommer til å gå gjennom hvilke lover og forskrifter som kan være barrierer mot sirkulære innspill, sa han.

Atle Hamar fortalte også at miljøet skal vektes 30 prosent ved offentlige anskaffelser, noe Lars Haltbrekken støttet. – Det offentlige bør gå foran med å kjøpe inn resirkulerte varer, sa han

Jens Holte opplyste om at plast er i ferd med å bli storpolitikk og at det faktisk oppstår diplomatiske kriser på grunn av plast. – Dette vil presse frem beslutninger også i Norge, enten det blir snakk om produsentavtaler eller avgifter, sa han.

Øivind Brevik mente at antall plastvarianter må reduseres, og han var også enig med Lars Haltbrekken om at produsentansvar er viktig. – Det er fint å høre at Orkla gjør grep, og det Jernia gjør er motiverende.
Terje Sletnes i NHO påpekte av eventuelle tiltak må utredes, for å sikre at de faktisk bidrar til å øke bærekraften. – Veikartet viser at hele verdikjeden må innføre tiltak. Det krever samarbeid og koordinering. Ensidige og ikke-kunnskapsbaserte tiltak tror vi ikke vil funke.

Atle Hamar la på sin side vekt på at det må bygges opp nye næringskjeder. – Det må næringslivet gjøre selv. Teknologiutvikling må også næringslivet stå bak, og så kan vi bidra med insentiver og virkemidler som støtter utviklingen.

Thor Kamfjord minnet paneldeltakerne om at plast er et fantastisk materiale, og at den utgjør en svært liten andel av produktets samlede klimautslipp. Å bruke plastemballasjen om igjen før den går til resirkulering er dermed et miljøtiltak det er vanskelig å slå.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, og Jaana Røine, direktør i Grønt Punkt Norge var vertskap for paneldebatten i Arendal.
Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler