GDPR

Vi håndterer dataene dine i henhold til GDPR

GDPR (databeskyttelsesforskriften) styrer hvordan selskaper kan håndtere personopplysninger og hvordan selskaper som behandler personopplysninger har kontroll over sine poster. Selskapet må kunne beskrive dette til tilsynsmyndigheten og til personer som er i registret. Den som er registrert, bør også ha en rimelig sjanse til å kunne nekte å være til stede.

Vi følger GDPR!

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!