I EU-landene blir nå 51 prosent av drikkekartongene resirkulert. I Norge blir 93,4 prosent gjenvunnet, hvorav 61,2 prosent resirkulert til nye materialer.

Resirkulering av drikkekartonger fortsetter å øke i EU-landene

11 november, 2020ANNONSE

Alliansen for Drikkekartonger og miljø (ACE) melder at resirkuleringen av drikkekartonger i EU28 økte til 51 prosent i 2019. Økningen har allerede pågått i flere år.

– Vi er tilfredse med den jevne økningen i resirkuleringen av drikkekartonger, og at vi i 2019 passerte 50 prosentresirkulering, sier Annick Carpentier, Direktor General i ACE.

– Dette er et bevis på bransjens innsats og styrker budskapet om at drikkekartonger er resirkulerbare. Det ser vi på økningen i Europa.

Drikkekartonger i Europa er i all hovedsak laget av fornybart materiale. Når de resirkuleres, bidrar det til å redusere karbonavtrykket slik at materialet bidrar i sirkulærøkonomien. Bransjen gjenvinner drikkekartonger i hele Europa og forplikter seg til arbeid som øker gjenvinningsgraden i alle EU-land.

Oppfordrer til innsamling og resirkulering
Annick Carpentier, administrerende direktør i ACE.

Bransjen oppfordrer samtidig politiske beslutningstakere på europeisk- og nasjonalt nivå til å sikre at drikkekartonger samles inn for resirkulering, og at landene støtter konkrete innsamlingsmål av drikkekartonger.

– Med den kommende EU-agendaen for en mer bærekraftig emballasje, er drikkekartongene godt posisjonert med 51 prosent gjenvinningsgrad. Dette er en mulighet til å informere beslutningstakere om at drikkekartonger er en trygg, sirkulær og bærekraftig emballasjeløsning med lavt karbonavtrykk, og at drikkekartongene du har på frokostbordet enkelt kan resirkuleres, fortsetter Carpentier.

I Norge ble 93,4 prosent av alle drikkekartonger gjenvunnet til nytt papir eller energi i 2019. 61,2 prosent ble materialgjenvunnet, ifølge Grønt Punkt Norge. Utsortert drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige. Her blir drikkekartongen til ny kartong som brukes til produksjon av blant annet pizza- og cornflakesesker. Kartongene som ikke sorteres ut følger de andre fiberstrømmene til gjenvinning og blir til nytt papir eller papp.

Digitalt møte 25. november

ACE samarbeider med Politico Europa om et kommende digitalt møte:

Er EU klar for at all emballasje er bærekraftig i 2030?
Tid: 25 november 14:00-15:00.

Det digitale arrangementet ledes av bærekraftreporter Eline Schart i Politico Europa, og panelet består av:

  • Florika Fink-Hooijer, Director General for DG Environment, Europakommisjonen.
  • Jan Huitema (Renew Europe, Nederland), Ordfører for ENVI-komiteen for handlingsplan for sirkulærøkonomi.
  • Jane Muncke, Managing Director, Food Packaging Forum
  • Heike Schiffler, Visepresident, Sustainability Europe and Central Asia, Tetra Pak

Bli med og hør på paneldiskusjonen og del dine ideer og spørsmål. 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!