HDPE og PPHerbert Snell sier at produksjon og sortering må endres og at gjenvinningen må økes.

Gjenvinning av hardplast som HDPE og PP må øke i Europa

7 mai, 2019ANNONSE

I Europa gjenvinnes 1,7 millioner tonn hard plast som HDPE og PP fra husholdninger og næringsliv. For å nye den nye målene, må gjenvinningen økes.


Data samlet inn av Plastics Recyclers Europe viser at Italia (25%), Tyskland (22%) og Storbritannia (15 %) har størst installert kapasitet for disse strømmene. Spania (13 %) og Frankrike (9%) tilfører ytterligere kapasitet.

114 gjenvinnere av hard plast
hard plast
HDPE og PP er blant de mest resirkulerte plaststrømmene i Europa. Men det er ikke nok.

I 2018 var det 114 gjenvinnere av HDPE og PP i Europa. Høyest antall gjenvinnere for disse plasttypene finner vi i Italia og Spania. Deretter følger Tyskland på tredjeplass, foran Storbritannia og Frankrike på de neste plassene.

– Etterspørselen etter resirkulert plast øker, og vi ser at det kommer stadig flere bruksområder som krever nye spesifikasjoner.

Det sier lederen i arbeidsgruppen for HDPE & PP, Herbert Snell.

– Gjenvinningskapasiteten for hard plast vokser jevnt, slik at den følger den økende etterspørselen. Men i tillegg til dette, er det nødvendig å jobbe med avansert innsamling og design for gjenvinning.

Må øke gjenvinningen for å nå nye mål

– For å nå de nye gjenvinningsmålene,  er vi nødt til å øke gjenvinningen av disse polymerene. Dette kan i sin tur bare skje gjennom en genuin endring av produksjon, etterbehandling og innsamling av disse materialene.

Dette blir spesielt viktig, siden emballasje er det største segmentet for harde polyolefiner i Europa. I dette segmentet finner vi en rekke bruksområder som mat, husholdningsvarer og personlige pleieprodukter.

Etter emballasje er det byggevarer som er det nest største markedet for HDPE og bilindustrien for PP. I tillegg ble det i 2018 samlet inn 2,1 millioner tonn PPET og 2,3 millioner tonn PE-LD.

Ivaretar interessene for plastgjenvinnere

Plastics Recyclers Europe (PRE) ble etablert i 1996 for å beskytte og fremme interessene til europeiske plastgjenvinnere. PRE støtter overgang til sirkulær økonomi og jobber med å harmonisere gjenvinningsstandardene i Europa.

Da organisasjonen ble startet, hadde den syv medlemmer. I dag er over 120 medlemsbedrifter over hele Europa med i PRE.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!