Globale produsenter av mat og drikke ser på smart finansiering

22 oktober, 2020ANNONSE

For å møte pandemiens investeringsutfordringer vurderer globale mat- og drikkeprodusenter Smart Finansiering, melder Siemens Financial Services.

Utfordringene som følger Covid-19 krever at mat- og drikkeprodusenter raskt tilpasser seg endrede omstendigheter og forbruksmønstre. De vil fortsette å ha innvirkning på prosessene mens bedrifter og forbrukere omfavner «den nye normalen», mener Siemens.

– Bedrifter som investerer i smidig teknologi, inkludert automatiserings-, digitaliserings- og ettermonteringsprosjekter er best rustet til å tilpasse seg skiftende markedskrav med optimal fleksibilitet og robusthet, skriver selskapet i en pressemelding.

Vil investere 567 milliarder USD i mat- og drikkeindustrien

Siemens Financial Services har utført ny forskning som anslår at den globale investeringsutfordringen for mat- og drikkeindustrien når det gjelder digital transformering alene er over 567 milliarder USD de neste fem årene.

Smarte produsenter tar i bruk nye finansieringsmodeller, hovedsakelig fra finansieringsselskaper som har spesialisert seg på produksjon, for å skape kommersielt bærekraftige metoder for å opprettholde momentet i teknologi- og utstyrsinvestering.

Siemens Financial Services (SFS) har produsert en ny white paper med tittelen “Rising to the New Challenge: The role of Smart Financin in helping the Global Food & Beverage Sector navigate the economic “new normal”.

Bedrifter som investerer under en krise kommer tidligere ut av den
Siemens Financial Services anslår at den globale mat- og drikkeindustrien vil måtte investere over 567 milliarder USD de neste fem årene. 4,8 prosent av dette vil investeres i Skandinavia.

Dette er det andre i en serie innsiktsdokumenter om investeringsutfordringene som produsenter står overfor når det gjelder automatiserings-, ettermonterings- og transformasjonsprosjekter.
Pandemikrisen og dens økonomiske etterspill gjør det enda viktigere å investere i fleksibel teknologi. Historien viser at bedrifter som fortsatte å investere under tidligere kriser kom ut foran konkurrentene.

Slike investeringer lar produsenter oppnå nivåer av driftsfleksibilitet som kan takle uvisse og skjøre markeder.

Fleksibilitet blir en stadig viktigere konkurransefordel etter hvert som mønstre for tilbud og etterspørsel, samt arbeids- og yrkesmetoder sannsynligvis vil bli fundamentalt endret ettersom krisen går tilbake og bedrifter og forbrukere omfavner “den nye normalen”.

Investeringer i utstyr kan påvirke resultatet direkte

SFS har utviklet en modell som gir et konservativt overslag på størrelsen av investeringsutfordringen som den globale mat- og drikkeproduksjonssektoren står overfor når den forsøker å implementere smart fabrikkteknologi i femårsperioden 2020-2024.

Ekspertkommentatorer anbefaler at selskaper diversifiserer finansieringskildene sine, benytter eksisterende kassekreditt og bruker alternative finansieringskilder, for eksempel Smart Financing, for å bevare eksisterende kredittlinjer.

Nye finansieringsmodeller, som muliggjør investering i teknologi og utstyr, har ofte direkte innvirkning på selskapets resultater.
Dette skjer ved å integrere finansiering tettere med forventet avkastning på investering som gis, gjennom fordelene med å ettermontere eksisterende installasjoner, og/eller bruk av ny, allsidig digitalisert teknologi.

– Fleksibiliteten som tilbys ved å oppgradere eksisterende plattformer gjennom ettermontering av automatisering, eller digitalisering, kan være en betydelig konkurransemessig differensiator under denne krisen, sier Petter Winzer Falch, Salgssjef Siemens Financial Services.

– Evnen til å raskt og intelligent tilpasse seg hurtig endrende markeder forblir et viktig behov for bedrifter av alle størrelser. Smart Finansiering gir bærekraftig investering basert på klart identifiserte ønskede driftsresultat for mat- og drikkeprodusentene, som gir tilgang til riktig teknologi og tjenester med ekspertstøtte fra SFS som en del av et stort industrikonsern..

Metodologi
SCADA Food and Beverage med Digital Layer

SFS har utviklet en modell som gir et konservativt overslag på størrelsen av investeringsutfordringen som den globale mat- og drikkeproduksjonssektoren står overfor når den forsøker å digitalt transformere – selv gjennom de nåværende økonomiske vanskelighetene.

Modellen tar en mengde forutsigelser fra analytikere som verdien for den globale mat- og drikkesektorens investering i digital transformasjon for fem-årsperioden 2020-2024.

Det resulterende tallet blir så justert etter proporsjonene av digitale transformasjonsløsninger som den globale mat- og drikkevaresektoren allerede innhenter gjennom Smart Finansiering. I tillegg reduseres beregningen til rett over halvparten av det “tilgjengelige markedet”, for å gi det et høyt konservativt syn av skalaen på investeringer som kreves for å oppnå 50 prosent markedspenetrasjon.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!