NHO-sjef Ole Erik Almli både refser og roser statsbudsjettet.

– Gode og dårlige nyheter for jobbskaping, mener NHO

8 oktober, 2019ANNONSE

NHO forventet at regjeringen i statsbudsjettet skulle følge opp egne løfter om redusert skatt på arbeidende kapital, for å skape flere arbeidsplasser.

– Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Forventet at regjeringen skulle følge opp

NHO hadde forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital.

– Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet. Vi vil imidlertid gi ros til regjeringen for å holde igjen på oljepengebruken. Norsk økonomi går nå relativt godt, og derfor er det betryggende å se at regjeringen styrker statsbudsjettets fremtidige handlingsrom for jobbskaping, sier Almlid.

NHO er også godt fornøyd med at planene for karbonfangst- og lagring blir opprettholdt slik at vi kan få en investeringsbeslutning i 2020.

– Dette er noe av det viktigste Norge kan bidra med for å redusere globale klimagassutslipp, samtidig som det legger grunnlag for tusenvis av nye arbeidsplasser hjemme, sier NHO-sjefen.

Få overraskelser er bra

– Et budsjett med få overraskelser er bra. De siste årene har bedriftene fått avgiftssjokk som har gått på bunnlinja løs. Norske bedrifter trenger forutsigbarhet for å lage løsninger inn mot lavutslippssamfunnet. Sånn sett er det bra med et kjedelig, men forutsigbart budsjett fra en flertallsregjering, fortsetter han.

NHO-sjefen sier at NHO er glad for at regjeringen fortsatt bruker store summer på vei og bane. Samtidig er vi usikre på om tempoet i investeringer sikrer at vi når målene i Nasjonal tranportplan (NTP).

– Vi må få flere inn i arbeidslivet. Unge trenger jobb fremfor trygd. Det er bra regjeringen kommer med forslag som gjør at det lønner seg å jobbe, og at folk kommer seg inn i jobb, sier Almlid.

NHO-sjefen understreker at det er mye bra på budsjettet på kompetanse, blant annet satsingen på bransjeprogrammer og fagskoler.

Risikosport med avgift for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke

Han mener det er uforsvarlig av regjeringen å ikke bruke denne muligheten til en gang for alle å rette opp noe av skaden etter avgiftsøkningene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017.

– Det er fortsatt ingen avklaring om lovligheten av avgiftsøkningene. Dersom EFTAs overvåkningsorgan ESA finner regjeringens avgiftsøkning ulovlig, står en mengde norske bedrifter igjen med risiko for å måtte tilbakebetale ulovlig mottatt støtte i millionklassen.

– Regjeringen driver risikosport med små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser over hele landet, sier Almlid.

Tungtransport: Mangler tiltak for grønt skifte

Ifølge Almlid ser regjeringen ut til å mangle tilstrekkelig tiltak for å gjennomføre et grønt skifte i tungtransporten.

– Nå går man helt i feil retning når fritaket for veibruksavgift for biodrivstoff utover omsetningskravet blir fjernet. Dette er alvorlig for transportbedriftene, sier han.

– Regjeringen gjennomfører reformer som kutter budsjettene, samtidig som de løser utfordringer i samfunnet. Det er viktig og bra. Skatteoppkreverreformen styrker arbeidet mot svart økonomi, og regjeringens reformer i trygdesystemet styrker arbeidslinjen.

– Men forslagene monner lite, sier Almlid. Han legger til at i tillegg til generelle kutt som ABE-reformen, må det tas strukturelle grep slik som skattekreverreformen og Nye Veier.
– Mange har mye å lære av det Nye Veier har fått til på effektivisering, sier han.

Leverandørutviklingsprogrammet: Bra med videreføring, men ønsker oppskalering

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har jobbet målrettet over flere år for å bidra til at potensialet for innovative offentlige anskaffelser tas ut.

Programmet kan vise til gode resultater, og ulike erfaringer og analyser viser at behovet for å skalere innsatsen er stor. NHO har derfor bedt om økt satsing på programmet i 2020.

– Vi er tilfreds med at regjeringen viderefører bevilgningene til programmet, men savner muligheten til å skalere opp arbeidet, sier NHO-sjefen.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!