Godt resultat i 2018 for SINTEF, som vil bli verdensledende

29 april, 2019ANNONSE

SINTEF fikk et godt økonomisk resultat i 2018 på 201 millioner kroner. Forskningsinstituttet investerte 73 millioner i nytt utstyr.


Resultatet gir en netto driftsmargin på 6,7 prosent, mot 7,6 prosent i 2017. SINTEFs mål er en netto driftsmargin på minimum 5 prosent over tid. I korte trekk er konsernsjefen godt fornøyd med dette.

– Jeg er godt tilfreds med SINTEFs resultat i 2018, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i et nyhetsbrev.

– Etter flere krevende år trenger vi en inntjening på dette nivået for å investere i vår forskning, fortsetter hun.

Som et resultat av bedre økonomi vil forskningsinstitusjonen kunne være med å utvikle verdiskaping og gode samfunnsløsninger for Norge i årene som kommer.

Investerer i ny forskning

SINTEF er en stiftelse som investerer overskudd i ny forskning. I 2018 investerte de 73 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler.
Over de siste ti årene har stiftelsen investert vel 1,3 milliarder kroner.

Den finansielle posisjonen er robust. Per 31. desember 2018 har SINTEF en egenkapital på 2.500 millioner kroner, som er 59 prosent av totalkapitalen.

Kapitalen er i hovedsak plassert i eierskapet i forskningsaksjeselskapene, laboratorier og eiendommer knyttet opp til forskningsaktiviteten.

Omstilling og ny konsernstrategi

 

I løpet av de siste årene har stiftelsen gjennomført en betydelig omstilling for å sikre gode resultater. Gjennom årene 2015-2017 gjennomførte de kostnadstiltak med en samlet årlig effekt på vel 300 millioner kroner.

Utover dette har de gjennomført organisasjonsendringer, med samling av flerfaglige miljøer i færre og større institutter. I 2018  arbeidet SINTEF med en ny konsernstrategi, som ble vedtatt av styret i mars 2019.

Ambisjonen er å være et verdensledende forskningsinstitutt, som bidrar til konkurransekraft og gode samfunnsløsninger. FNs bærekraftmål legges til grunn for videre arbeid, og SINTEF vil søke vekstmuligheter som understøtter disse målene.

Bilde: -Jeg er godt tilfreds med SINTEFs resultat i 2018, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, sammen med visekonsernsjef Reidar Bye (Foto: SINTEF).

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!