Miljødirektoratet gir nå 300.000 i bøter til aktører som ikke har meldt seg inn i returselskap.

Gratispassasjerer i emballasje-bransjen må betale tvangsmulkt

27 oktober, 2020ANNONSE

12 virksomheter får til sammen 300.000 kroner i tvangsmulkt fordi de ikke har meldt seg inn i et godkjent returselskap, slik forskriften krever.

I alt ble hele 220 importører og produsenter pålagt å melde seg inn i et returselskap tidligere i år, etter at Miljødirektoratet foretok en kontroll.

– Vi er godt fornøyde med at de aller fleste av virksomhetene som fikk varsel om tvangsmulkt dersom de ikke meldte seg inn, nå har ordnet opp og blitt med i returordningen, sier seksjonsleder Henning Gøhtesen i Miljødirektoratet.

Produsentansvaret er klinkende klart

Produsentansvarsordningen for emballasje innebærer at alle virksomheter som årlig setter ett tonn eller mer av en emballasjetype på markedet, må melde seg inn i et returselskap godkjent av Miljødirektoratet. Det er Grønt Punkt Norge og Norsirk som drifter returselskapene i Norge.

Det koster å samle inn og behandle emballasje. Returordningene for emballasje sikrer at emballasjeavfall i Norge samles inn, og at en minsteandel sendes til materialgjenvinning. Mye kan også brukes i nye produkter. Full oppslutning om returordningene er dermed viktig i utviklingen mot en sirkulær økonomi.

Markedet for plastgjenvinning er i det siste blitt mer krevende. Ifølge Grønt Punkt Norge har returselskapene hatt rundt 40 millioner kroner i tapte inntekter i året som følge av at gratispassasjerene ikke deltar i ordningen.
Etter at de aller fleste av de gratispassasjerene som Miljødirektoratet avdekket gjennom tilsynet, nå har meldt seg inn, har det bidratt til å bedre økonomien i returselskapene.

– Alle må være med på spleiselaget

-Produsentansvarsordningen innebærer at alle må være med på spleiselaget. Den sikrer at avfallet blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. De virksomhetene som nå får tvangsmulkt, vil vi følge opp og forsikre oss om at de melder seg inn i et returselskap. Ingen kan snike seg unna dette ansvaret, sier Gøhtesen.

Til Dagsavisen sier Gøhtesen at Miljødirektoratet har fullstendig oversikt over hvor mange som ikke er medlem i et godkjent returselskap til enhver tid.

– Men vi har god dialog med returselskapene om potensielle gratispassasjerer i markedet. Vi har i første omgang gjort tilsyn med de vi antar setter de største mengdene emballasje på markedet. Vi vil fortsette å følge opp gratispassasjerer i de ulike returordningene for avfall, herunder emballasje, framover.

Gøhtesen forteller også at antallet gratispassasjerer som nå har meldt seg inn er ganske jevnt fordelt mellom de to returselskapene.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!