Grønt Punkt skriver at de har full sporbarhet på innsamlet plast helt frem til gjenvinningsbedriftene.

Grønt Punkt Norge svarer på påstander om retursystemet

17 september, 2019ANNONSE

Dagens Næringsliv påpeker at det sorteres for lite plast, og mener mangel på tilsyn fører til at ingen vet hvor kildesortert plast blir av. Nå svarer Grønt Punkt.

I et nyhetsbrev erkjenner Grønt Punkt Norge at for lite plastemballasje resirkuleres og at det er svakheter og utfordringer i dagens internasjonale system for innsamling og gjenvinning av plast. – Vi har derfor et stort arbeid foran oss når det gjelder å nå nye og ambisiøse gjenvinningsmål. Og dette ansvaret må vi ta sammen, skriver Grønt Punkt Norge.

Forbrukere må kildesortere mer av plasten sin, vareprodusentene må sørge for at mer emballasje lar seg gjenvinne og etterspørre resirkulerte råvarer, og myndighetene må gi incentiver og forskningsmidler som motiverer.
– Vi i avfallsbransjen må også forbedre våre systemer og sørge for teknologi som fører til at mer kommer inn i kretsløpet, skriver Grønt Punkt.

Har kontroll og sporbarhet

Overfor sine samarbeidspartnere understreker Grønt Punkt Norge at de har kontroll og sporbarhet på plastemballasjen som samles inn gjennom deres retursystem. I Dagens Næringsliv kan det framstå som at de kun har kontroll på plastemballasjen frem til ferdig sortert vare.

– Det er ikke riktig. Selv om rapporteringspunktet vårt til myndighetene er ut av sorteringsanlegget, krever vi full sporbarhet også videre fra anlegget til de mottakerne som gjenvinner plasten, skriver de.

For å gi bedre innsyn i sporbarheten har Grønt Punkt valgt å dele et dokument med sine medlemmer som viser hva som ble rapportert inn til dem fra sorteringsanleggene i 2018. Målepunktet skal flyttes lenger ut i verdikjeden, men denne endringen er ennå ikke innført.

Grønt Punkt Norge skriver at de ønsker et eventuelt tredjeparts tilsynsorgan hjertelig velkommen. De gjør oppmerksom på at de årlige rapportene til Miljødirektoratet blir dokumentert av uavhengige konsulenter.

– Dersom det øker tilliten i befolkningen og bransjen, er det kun positivt med ytterligere revisjon av systemet.

Grønt Punkt Norge mener at tiltak som Plastløftet og design vil bidra til økt innsamling av plastemballasje.

Næringslivet tar ansvar på eget initiativ

Packnews vil føye til at næringslivet selv har tatt initiativ til å øke resirkuleringen av plastemballasje gjennom Forum for sirkulær plastemballasje, som ble opprettet av Emballasjeforeningen i 2018. På Arendalsuka 2019 lanserte forumet et veikart som foreslår en rekke tiltak for å øke innsamling, sortering, materialgjenvinning og gjenbruk av plastemballasje.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!