Carsten O’Beirne og Thomas Herrmann har innført strenge koronnaregler.

Herrmann Ultraschall innfører kriseløsninger under korona

8 april, 2020

– Situasjonen er forvirrende og dynamisk. Det er derfor viktig for oss å sikre helsen til våre ansatte og opprettholde produksjonen for våre kunder.

Det skriver CEO Thomas Hermann og COO Carsten O’Beirne i en pressemelding fra Herrmann Ultraschall.

De siste ukene har selskapet opprettet arbeidsgruppen Corona som har fått i oppdrag å analysere den nåværende situasjonen og foreslå tiltak. Arbeidsgruppen har også ansvaret for å sikre at informasjon er tilgjengelig for kunder, ansatte, leverandører og partnere.

De utvikler også scenarier for mulig utvikling og gjør nødvendige forberedelser. Det er maktpåliggende å minimere den interne smitterisikoen for de ansatte og holde produksjonen ved like.

Arbeidsstokken er delt i to grupper som kan jobbe uavhengig av hverandre.

For å begrense kontakt har selskap innført følgende:

  • De ansatte er delt i to grupper som er i stand til å jobbe på egen hånd. Hver gruppe jobber på rotasjon ved fabrikken i Karlsbad i en uke. Dersom et av teamene blir smittet, har man dermed en reserveløsning.
  • Der det er mulig av hensyn til driften jobber de ansatte på hjemmekontor
  • Stenge hygienetiltak er innført
  • De ansatte må holde en avstand på minst 1,5 meter
  • Som gjensidig beskyttelse er besøk av kunder og leverandører erstattet med videokonferanser eller utsatt
  • Ansatte som mistenkes å være smittet, blir umiddelbart tatt ut av produksjonen.

Så langt er ingen ansatte smittet av COVID-19, men til tross for alle tiltak er det ingen som kan forutse hva som skjer fremover.

– En av selskapets verdier er motstandsdyktighet. Det styrker oss i situasjoner som dette og lar oss se muligheter, også i krisetider, skriver Thomas Herrmann og Carsten O’Beirne.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!