Norman Karsch er rådgiver i Svensk-Tysk Handelskammer og har 23 års erfaring med produsentansvar i EU, samt merking og gjenvinning av emballasje, elektriske produkter og batterier. Her fra et seminar i Oslo i 2018 (foto: PØN).

Hva innebærer tysk emballasje-lov for norske eksportører?

18 mai, 2020

Norsk-Tysk Handelskammer arrangerer webinar 27. mai om produsentens ansvar for håndtering av emballasjeavfall, slik det håndheves av ny tysk lov.

Nye regler fra 2019

Den nye tyske emballasjeloven trådte i kraft ved årsskiftet 2028-2019. Bedrifter som ikke følger denne risikerer større bøter og såkalte «Abmahnungen», eller juridiske advarsler, for eksempel fra konkurrentenes advokater.

På bakgrunn av dette arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer sammen med Svensk-Tysk Handelskammer et webinar hvor norske eksportbedrifter kan få informasjon om betydningen og konsekvensene av den nye emballasjeloven.

Webinaret retter seg blant annet mot norske eksportbedrifter som markedsfører emballasje på det tyske markedet – inkludert gjennom netthandel – da også dette området omfattes av lovgivningen. Webinaret gjennomføres på svensk.

Les mer om arrangementet

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!