Kjell Olav Maldum (f.v.), Stephan Bockmühl og ordfører John Harry Skoglund da Infinitum og Veolia signerte avtale om å bygge nytt resirkuleringsanlegg i uke 12.. Foto Katrine Lunke.

Nytt resirkuleringsanlegg for PET-flasker skal bygges i Fet

26 mars, 2019

Hvert år sendes  20.000 tonn plastflasker ut av landet for resirkulering. Nå investerer Infinitum og Veolia 200 millioner kroner i et  nytt anlegg i Fet.

Dermed trenger de ikke lenger å sende flaskene til Sverige eller Tyskland for å få nytt liv.

Over en milliard plastflasker og bokser

Infinitum driver panteordningen i Norge. På Heia i Fet kommune sorterer og bearbeider selskapet årlig over én milliard plastflasker og bokser som kommer inn gjennom panteordningen.

For å slippe å sende flaskene ut av landet for resirkulering, investeres nå nærmere 200 millioner kroner i et nytt resirkuleringsanlegg på tomten.

Det nye anlegget skal produsere PET-plastråstoff til nye flasker.

Opp mot 30 arbeidsplasser

Byggingen av det nye innlegget starter før sommeren, og produksjonen av resirkulert PET-materiale skal starte i andre halvår i 2020. Infinitum skal eie bygget og leie ut til Veolia, som skal drifte anlegget.

Som et resultat vil det nye anlegget bidra med positive effekter.

– Resirkuleringsanlegget vil skape opp mot 30 arbeidsplasser og bidra til å utvikle kompetanse og et fagmiljø innen resirkulering i Norge, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

– Det er kjempebra at vi får 30 nye arbeidsplasser i en bransje som vi absolutt ønsker velkommen. Det er en grønn næring og det er arbeidsplasser som vil være med på å drive fram en ny teknologi, som vi er veldig stolte av å få i Fet, sier ordfører John Harry Skoglund i Fet kommune.

Betydelig miljøeffekt

– Vi er glade for å kunne bidra til at ren PET-plast kan resirkuleres og brukes igjen og igjen til nye flasker i en lukket sløyfe. Dette har en betydelig miljøeffekt, sier Stephan Bockmühl, som er leder for PET-resirkulering i Veolia.

I dag må PET-materiale fra innsamlede flasker sendes til Sverige og Tyskland for å gjøres om til råstoff for nye flasker.

Ønsker avgiftsendring

– Dersom nye flasker lages med 80 prosent resirkulert materiale, vil plasten i flaskene i snitt blir brukt fem ganger i den lukkede sløyfen. Dette vil i så fall gi en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 77 500 tonn, sier Maldum.

En utfordring i dag er at drikkevareprodusentene velger ny plast i flasker, fordi oljeprisen er lav og ny plast billig. Største delen av panteflaskene i Norge ender derfor ofte opp som flasker i europeiske land uten pantesystem eller effektivt innsamlingssystem.

I stedet kunne de bli til nye flasker i Norge.

Infinitum har med støtte fra bransjen derfor foreslått en endring av dagens avgiftssystem.

– Drikkevareemballasje er allerede er tungt avgiftsbelagt, men ikke alle avgiftene har miljøeffekt. De opprettholder en gammeldags bruk og kast-holdning. Vi ønsker oss heller en avgift som belønner bruk av resirkulert plastmateriale. Da vil vi redusere vi både oljeforbruk og utslipp, sier Maldum.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!