Frederik Wellendorph, Vice President Liquid Food, Tetra Pak.. orteller at selskapet kontinuerlig innoverer både prosesseringsutstyret og emballasjen for å redusere vannforbruk, karbonavtrykk og produktsvinn.

Integrert løsning fra Tetra Pak kutter vann- og CO2-utslipp

1 juni, 2021ANNONSE

Den nye nye UHT Heating-porteføljen kombinert med Tetra Pak/E3 Speed Hyper kutter vannbforbruk og CO2-utslipp med inntil 30 prosent.

Den nye UHT 2.0 Heating-porteføljen og pakkeutstyret Tetra PakE3/Speed Hyper vises på World Milk Day, som i år har bærekraft og innovasjon for å redusere karbonfotavtrykket fra meieribransjen som tema.

Reduserer forbruk av vann og damp

Den integrerte løsningen reduserer forbruket av vann og damp og skaper mindre avløpsvann. Dermed reduseres meierienes kostnader med å fjerne avløpsvann. Ved å legge til Tetra Pak Water Filtering Station til E3/Speed Hyper, kan 5.500 liter vann per tappemaskintime gjenvinnes.

Dette tilsvarer opptil 96 prosent. Med økende knapphet på vann er avløpsvann en stigende bekymring i bransjen En femtedel av Tetra Paks kunder holder til i områder med høy eller ekstremt høy risiko for knapphet på vann, og disse bedriftene prioriterer å ta hensyn til dette.

Den kombinerte løsningen med UHT 20.0 med OneStop-teknologi og Tetra Pak E3/Speed Hyper scorer høyt på bærekraftindeksen, med 0,8 CHG. Vannindeksen er 0,3 og produkttap scorer 0,7.Sammenlignet med konvensjonell linjeløsning er CHG-utslippene redusert med 20 prosent, vannforbruket med 70 prosent og produktsvinnet er redusert med 30 prosent.

Alejandro Cabal. Vice President Packaging Solutions i Tetra Pak sier:
Alejandro Cabal

– Som et ledd i Tetra Paks utvidede ambisjon om nullutslipp fra verdikjeden innen 2050, vil vi være en del av løsningen ved å begrense klimautslippene fra den globale meierisektoren.  For å oppnå dette må vi akselerere utviklingen av lavkarbon, sirkulær emballasje og utstyrsportefølje.

– Vi vil også hjelpe kundene å realisere sine mål om reduserte utslipp. En betydelig andel av utslippene kommer fra drift av utstyret i kundenes fabrikker. Det er derfor vitalt å ta tak i dette gjennom innovasjon og samarbeid.

Frederik Wellendorph, Vice President Liquid Food i Tetra Pak forteller at selskapet kontinuerlig innoverer både prosesseringsutstyret og emballasjen for å redusere vannforbruk, karbonavtrykk og produktsvinn.

– I tillegg tilbyr vi miljøindeksering og forbedringstjenester som hjelper kundene å nå sin bærekraftsmål. Vårt mål er å hjelpe kundene å dra nytte av lavkarbon utstyr og emballasje, reduserte driftskostnader og økt merkevare-image.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!