Investeringene i industrien er på vei opp, ifølge NHO

11 desember, 2018ANNONSE

Bedriftenes investeringer på fastlandet og i olje og gass er på vei oppover, ifølge NHOs nye kvartalsrapport som også ser på urolige internasjonale omgivelser.

Økonomisk overblikk 4/2018 innleder med en oversikt over internasjonal økonomi. Høsten har vært turbulent. Verdens to største økonomier, USA og Kina, står midt oppe i en potensielt ødeleggende handelskrig. 

Brexit står for døren
Storbritannia står på terskelen til å forlate EU. Det gjør de som det første landet i historien, og muligvis på en uryddig måte, uten en avtale om på hvilke vilkår utmeldingen skal skje. 

Etter flere år med oppgang, har børsene stort sett falt i høst. Og siden begynnelsen av oktober har oljeprisen falt 30 prosent. NHO tror likevel ikke at  verdensøkonomien på vei inn i et nytt tilbakeslag i 2019, ti år etter det forrige.

Rapporten tror fortsatt på relativt solid vekst rundt oss, selv om det trolig blir noe lavere enn de siste årene. Fremover forventer vi at eksporten fra fastlandet vil øke.

Positive investeringstall
Takket være kostnadskutt er balanseprisene på nye utbygginger på norsk sokkel kraftig redusert de siste tre-fire årene. Derfor vil oljeinvesteringene holde seg godt oppe, selv med ytterligere noe prisfall. 

På bakgrunn av den siste tellingen økes nå anslått investeringsvekst i 2019 til 15 prosent.
Også bedriftsinvesteringene er på vei opp. Etter en vekst på 9 prosent i fjor, venter vi en samlet økning på ytterligere 16 prosent i årene 2018-21.

I denne rapporten skriver vi nærmere om hva som driver utviklingen i bedriftenes investeringer.

Kamp om ressursene
Normal kapasitetsutnytting vil ventelig nås en gang i løpet av neste år. Dette peker mot større kamp om ressursene fremover, også arbeidskraften. Våre medlemsbedrifter varsler nå om flere ansettelser og færre oppsigelser. 

Andelen som ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft, er høyere enn for ett år siden, men har holdt seg stabil de fire siste kvartalene.

Vår gjennomgang av presset i arbeidsmarkedet viser imidlertid at det er store næringsvise forskjeller. I frontfaget – industrien – der sysselsettingen bare så vidt har begynt å ta seg opp igjen etter oljebremsen, er det så langt få tegn til knapphet på arbeidskraft.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!