Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen

Kari Bunes: Emballasje er helter med et ufortjent dårlig rykte

29 oktober, 2020ANNONSE

I utgave 1 av B-magazine fra Bioeconomy Region etterlyser Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, et mer nyansert syn på emballasjens  positive rolle.

Samtidig som debatten om plastemballasje når nye høyder, presiserer Kari Bunes at hun ønsker mer vektlegging på miljøfordelene som emballasjen bidrar med. Hun mener at emballasje har fått et ufortjent dårlig rykte.

Fortjener nyanser

– Etter mitt syn fortjener debatten flere nyanser. Emballasjen er viktig gjennom verdikjeden, fra logistikk og transport og hjem til forbrukeren. Emballasjens viktigste oppgave, uansett om de er laget av plast eller ei, er altfor usynlig i dagens debatt, og der har vi alle en jobb å gjøre.

Bioeconomy Region har nå holdt på i tre år, og i denne perioden har Emballasjeforeningen aktivt arbeidet med å styrke næringslivets og offentlige innkjøperes kompetanse i forma av arrangementer og samarbeid med blant andre Paper Province. Formålet er å knytte sammen verdikjeden på svensk og norsk side av grensen.

Bioeconomy Region har laget et magasin med en  innføring i prosjektet og eksempler på fossilfri emballasje. Magasinet er skrevet på svensk, mens eksemplene er hentet fra begge deltakerlandene, altså Norge og Sverige. Her finner du blant annet forskningsresultater fra Karlstad Universitet og glimt fra Emballasjedagene i Sandefjord og Holdbar2020 på Lillestrøm.

Emballasjeforeningen har sekretariatsfunksjon for prosjektet, og Dagfinn Hansen er innleid som prosjektmedarbeider.

Kari Bunes har også synspunkter på bærekraftig emballasje i Matindustrien 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!