- Det skjer en hel del innenfor området bærekraftig emballasje, både nasjonalt og internasjonalt, og utviklingen går fort., forklarer Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Kari Bunes: Det skjer mye når det gjelder bærekraftig emballasje

3 februar, 2021ANNONSE

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, har blitt intervjuet av bloggen Marked for tre, som fremmer innovasjon og kunnskap om tre som material.

– En overgang til sirkulær økonomi fordrer at vi klarer å utvikle materialer som ivaretar produkter på best mulig måte, at materialene enten er resirkulert eller fornybare, og at tomemballasjen materialgjenvinnes.

Det skjer mye

Det skjer en hel del innenfor området bærekraftig emballasje, både nasjonalt og internasjonalt, og utviklingen går fort.

– Emballasjeforeningen koordinerer forskning på emballasje og emballering gjennom kunnskapsnettverket Emballasjeforsk, forteller Kari Bunes.

– Det er ikke mange årene siden vi registrerte at forskningen gikk i retning av å bruke flere komplekse og sammensatte materialer, for på den måten å ivareta produktene på en bedre måte.

– De siste årene har vi lært at komplekse og sammensatte materialer brukt til emballasje vanskeliggjør mulighetene for materialgjenvinning og dermed potensialet for å kunne bruke ressursene på nytt.

Emballasjens to hovedfunksjoner

Hun presiserer at det ikke må glemmes at én av emballasjens to hovedfunksjoner er å ivareta produktet gjennom en verdikjede for å forhindre produktsvinn, men at man i tiden fremover må holde to tanker i hodet samtidig; I tillegg til at emballasjen skal ivareta produktet, må man også gjøre det mulig å materialgjenvinne tomemballasjen.

Les intervjuet på bloggen

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!