Erik Volden, konsernsjef i Kavli.

Kavli varsler strengere kontroll etter brudd på dyrevelferd

3 august, 2020ANNONSE

Kavli innfører strengere kontroll etter brudd på god dyrevelferd hos en av geitemelk-leverandørene til konsernets datterselskap i Storbritannia .

En britisk dyrevernorganisasjon har gjort en serie opptak hos en av St Helen’s Farms lokale geitemelkprodusenter. Opptakene viser det som kan anses som brudd på god dyrevelferd. Hendelsen har fått en del medieoppmerksomhet i Storbritannia.

– Dette er både rystende og særdeles bekymringsfullt. Vi tar god dyrevelferd på største alvor, og kan ikke akseptere at geitemelk blir produsert under forhold som ikke er i henhold til god dyrevelferd, sier konsernsjef Erik Volden i Kavlikonsernet i en pressemelding fra Kavli.

St Helen’s Farm har spesialisert seg på geitemelkprodukter, og får geitemelk fra åtte ulike produsenter i Storbritannia. Det er hos en av disse produsentene at forholdene er avdekket. Produktene fra St Helen’s Farm selges kun på det britiske markedet.

Har startet ekstern og uavhengig gransking

Volden forteller at det er satt i gang en ekstern gransking både hos den konkrete produsenten og hos St Helen’s Farms øvrige syv leverandører av geitemelk.

Selskapet har samtidig tett dialog med lokale matmyndigheter og britiske dagligvarekjeder for å avdekke forholdene og sikre langsiktige og gode dyreverntiltak hos produsenten.

Volden mener det er for tidlig å si noe konkret om hva som er årsaken til at forholdene hos denne ene underleverandøren har blitt slik. Han sier at det også er spesielt uheldig at Kavlis britiske virksomhet har hatt en mindre eierpost i det aktuelle leverandørselskapet.

– Selv om vi har hatt en liten og passiv eierandel hos geitemelkprodusenten, er det tydelig at vi også her må ta et større ansvar, sier Volden. Han varsler nå at innstramninger og strengere kontrollrutiner vil bli innført om nødvendig.

Kavli-eid siden 2013

Det norske næringsmiddelkonsernet kjøpte det Yorkshire-baserte meieriselskapet St Helen’s Farm høsten 2013. Selskapet produserer melk, ost, fløte, smør, yoghurt og iskrem basert på geitemelk, og er en nasjonal merkevareleverandør til det britiske dagligvaremarkedet.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!