- Vi ønsker å utfordre oss selv og resten av bransjen og tar derfor initiativet til klimamerking, sier Paul Jordahl, adm.direktør i Orkla Foods Norge.

Klimamerking av mat skal gjøre det lettere å velge riktig

6 mai, 2019ANNONSE

Siden mange ønsker å spise mer klimavennlig, men synes det er vanskelig å velge, skal klimamerking  av mat gjøre det enklere for oss.

Rundt halvparten av oss ønsker å spise mer klimavennlig. Men vi syns det er vanskelig å finne informasjon om gode klimavalg, viser en ny undersøkelse. For å hjelpe folk å velge riktig, innfører Toro nå en helt ny klimamerking for mat. Merkingen er basert på FNs klimamål.

– Vi ønsker å utfordre oss selv og resten av bransjen. Derfor tar vi initiativet til klimamerking, sier Paul Jordahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norge.

– For å gjøre det enklere for forbrukeren å ta klimasmarte valg, har vi utviklet et klimamerke for mat. Dessuten utfordrer dette oss til raskere å redusere våre egne utslipp.

Setter kloden i fare

Global oppvarming som følge av klimagassutslipp setter kloden vår i fare. Årsaken er blant annet mat og matproduksjon, som er en av de største enkeltkildene til utslipp.

– Dette er vår tids kanskje største utfordring, og vi som matprodusent må bidra til å løse den. Middagsmåltidet står for den største delen av utslippet. For oss er det naturlig at Toro skal bidra, sier Jordahl.

Toro står hvert år bak hele 250 millioner middagsporsjoner på norske matbord.

Klimamerket for mat er basert på en klimaskala som er utarbeidet av det svenske forskningsinstituttet RISE.

De fleste ønsker å bidra

To tredeler av befolkningen sier de ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket sitt. Det viser en ny undersøkelse Norstat har utført på vegne av Toro.

Mange har fått med seg at mat og matproduksjon står for store utslipp. Samtidig synes nesten alle at det er vanskelig å finne informasjon om matens klimapåvirkning.

-Dette er funn vi kjenner igjen fra vår forskning, sier Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO senter for klimaforskning.

– Folk ønsker å bidra til redde klimaet, men de trenger hjelp. Å endre matvaner er kanskje den enkleste måten hver og en av oss kan være med og gjøre en forskjell. For at dette skal skje, må matbransjen ta et ansvar og hjelpe oss til å ta klimasmarte valg

Merkede produkter kommer til høsten

Det ligger en grundig analyse basert på RISE klimadatabase til grunn for klassifisering av hvert enkelt produkt hvor alle råvarer, emballasje, transport og produksjonsform inngår.

Til høsten vil de første Toro-produktene med klimamerket være å finne i butikken.

Skalaen og merket vil bli gjort tilgjengelig også for andre som ønsker å ta det i bruk.

Les om FNs bærekraftmål.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!