Alexandre Dangis, administrerende direktør i den europeiske foreningen for plastkonverterere EuPC.

Knapphet på råvarer påvirker produksjon av plastemballasje

11 mars, 2021ANNONSE

Det europeiske markedet for polymerer har vært under press i flere måneder. Råvareknapphet rammer nå produksjonen av plastprodukter i EU.


Plastkonverterere over hele Europa rapporterer at det er vanskelig å få tak i de nødvendige råvarene for å holde produksjonen i gang. Lagrene er alarmerende lave.
Etterspørselen etter polymerer har tatt seg opp i Europa siden andre halvdel av 2020, etter et kraftig fall på grunn av Covid-19-pandemien og følgende nedstenginger. Men da konvertererne begynte å øke produksjonen, økte ikke råvaremarkedet på samme måte.

Rask forverring av situasjonen
Direktør Alexandre Dangis og President Renato Zelcher i EuPC:

– Siden desember 2020 har situasjonen blitt raskt forverret. Ekstremværet i USA har gitt produksjonstap som også påvirker det europeiske markedet, forklarer Alexandre Dangis, administrerende direktør i EuPC, den europeiske alliansen for polymerer.

Europeiske produsenter har også erklært flere «force majeure»-situasjoner de siste månedene, noe EuPC rapporterte om i januar.

– Det er omtrent 50.000 små og mellomstore plastkonverterere i Europa som rammes av knapphet på råvarer og betydelige prisøkninger og som ikke har noe pressmiddel i forhandlinger med multinasjonale polymerprodusenter, sier Renato Zelcher, president i EuPC.

– Hvis situasjonen fortsetter som dette, vil stadig flere bedrifter måtte redusere produksjonen. Det vil igjen gi knapphet på plastprodukter som matemballasje og komponenter til bilindustrien.

EuPC ber sine partnere i den europeiske industrien om å samarbeide med europeiske kunder for å løse denne vanskelige situasjonen så raskt som mulig, slik at leveransen av essensielle varer ikke settes i fare.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!