Kostnadene for gjenvinning har økt under pandemien.

Korona-pandemien gir mer avfall og økte kostnader til gjenvinning

13 mai, 2020

Grønt Punkt Norge søker om betydelig offentlig hjelp for å dekke de økte kostnadene for gjenvinning av plastemballasjen som pandemien har medført.

Under nedstengningen av skoler, barnehager, arbeidsplasser og restauranter, vokste avfallsmengden fra husholdninger betydelig. Samtidig skyter også kostnadene forbundet med gjenvinning i været. Det gir betydelig høyere regning for medlemmer i Grønt Punkt Norge.

Betydelig økte kostnader

Hittil i 2020 har kostnader knyttet til innsamlingsstøtten til kommuner og interkommunale selskaper alene økt med 20 millioner.  Dernest kommer betydelige økte kostnader knyttet til transport og sortering.

Transportkostnadene er påvirket av lav kronekurs, og mye av den innsamlede plasten sendes til Tyskland for gjenvinning. Lav kronekurs og økte mengder har gitt økte transportkostnader med 15 millioner kroner mer enn de nær 30 millioner som var budsjettert, altså en økning på 47 prosent.

Normalt transporteres plastavfall på vogner som uansett skal tilbake til kontinentet etter å ha levert varer i Norge. Det gir billigere transport og mindre miljøbelastning.

Nå som mye av importen til Norge har stoppet opp, har transportører varslet at plastemballasjen kan måtte fraktes som primærtransport til gjenvinningsanleggene. Dette vil gi ytterligere økte transportkostnader.

Sprengt kapasitet på sortering

Norge er ikke alene om økte avfallsmengder. Kapasiteten på sorteringsanlegg i Europa er allerede sprengt, og dette er i den internasjonale krisen ytterligere forverret. Den rekordlave kronekursen har alene økt gjenvinningskostnadene med 23 millioner, opp 30 prosent fra budsjetterte 78,3 millioner kroner.

Gjenvinning av plastemballasje betales av norske bedrifter gjennom produsentansvarsordningen. Bedriftene har allerede fått 2,5 ganger høyere regning. Grønt Punkt Norge frykter en eventuell medlemsflukt, noe som de tror vil forverre den økonomisk situasjonen ytterligere.
Avfallsbransjen er betegnet som en samfunnskritisk funksjon og er bedt om å holde hjulene i gang. Plastretur søker om 5 millioner kroner i månedlig støtte i 12 måneder for å dekke merkostnadene på 60 millioner kroner. I tillegg søker de om umiddelbar krisehjelp på fem millioner kroner.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!