Klima- og miljøminister Sveinung Roetvatn var innleder på konferansen om sirkulær økonomi.

Kunnskap og innovasjon må til for en sirkulær overgang

11 september, 2020ANNONSE

SINTEF har avholdt en svært vellykket Sirkulær økonomi konferanse, den fjerde i rekken, med over 1600 deltagere fysisk og digitalt.

Tema for årets konferanse var å dele ny kunnskap og skape nye muligheter i overgangen til en sirkulær økonomi. Norske og internasjonale selskaper var der, forskere, beslutningstakere og ikke minst miljøminister Rotevatn.

Sveinung Rotevatn var først ut som foredragsholder med presentasjonen «Hvorfor, hvem og hvordan». Det handler om å minimere ressursbruken og følge en vares kretsløp og vite hva som skal skje med produktet når levetiden er slutt.

Sirkulærøkonomi betyr ikke at vi skal legge begrensinger på oss selv angående ny teknologi, men at teknologien som utvikles må gi oss bedre løsninger, bedre produkter og bedre tjenester. Ressursene må brukes på en bærekraftig måte, og gi mindre utslipp.

Det ble presentert en rekke rapporter på konferansen, blant andre denne fra Deloitte

Se også de mange forskningsprosjektene som er på gang i regi av Emballasjeforsk.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!