Gjermund Vogt og Eirin Schørder arrangerer kurs 11. mars og workshop 12. mars. Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer står på programmet begge dager.

Kurs og workshop i mars om matkontakt hos Eurofins i Moss

3 februar, 2020

10. mars arrangerer Eurofins kurs om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer. Dagen etter har de en workshop med samme tema.

Eurofins’ kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden.

Kurset passer også for deg som har kvalitetsansvar knyttet til materialer i direkte kontakt med mat i produksjonsbedrifter, kantiner og restauranter.

Innhold i kurset:
 • Lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger
 • Risikoanalyse og worst case kalkulering
 • Migrasjonsanalyser
  • Valg av simulant
  • Hygienefaktor: Totalmigrasjon
  • Helsefaktor: Spesifikk migrasjon – hvilke stoffer har grenseverdier
 • Tolkning av resultater fra analysene
 • Samsvarsklæringer – ansvar og innhold
 • Utfordringer med tanke på samsvarserklæringer;
 • Mineraloljer – økende fokus i Europa

Det blir dessuten tid til individuell diskusjon og samtale med hver enkelt kursdeltaker. Eurofins hører gjerne om spesielle utfordringer og svarer på generelle spørsmål.

Dette lærer du

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger for ulike kontaktmaterialer. Man får dessuten innblikk i migrasjonsanalyser og lærer hva som menes med totalmigrasjon og spesifikk migrasjon. Kurset viser deg også hvordan du skal forstå en samsvarserklæring og kunne vurdere om den er tilstrekkelig til din bruk, samt hvordan du utformer en i henhold til lovens krav.
Dermed vil du kunne være bedriftens fagperson når det gjelder matkontaktmaterialer.

Les fullt program

Påmelding til kurset

Workshop om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer 11. mars

Eurofins’ workshop om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden.

Det er en forutsetning for å være med på workshopenat du deltatt på  kurset i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer, eller ha jobbet såpass med temaet at du har god kunnskap om hva som kreves av en samsvarserklæring og hva lovverket krever.
Etter gjennomført workshop skal deltakere kunne gjennomgå og vurdere om en samsvarserklæring er i tråd med regelverket. Du får også dybdekunnskap om relevant lovgivning og bransjereguleringer for samsvarserklæringer.
Foredragsholdere er Mette Damgaard og Eirin Schrøder, begge Eurofins.

Påmedling workshop: 

NB: Deltakere i Emballasjeforeningen får 10 prosent rabatt på deltakelse på kurs og workshop.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!