Konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen.

Kutter og samler skjæring og pakking av storfe

5 mars, 2020ANNONSE

En arbeidsgruppe skal vurdere muligheter og konsekvenser ved å avvikle skjæring og pakking av storfe ved Norturas anlegg på Bjerka, Gol, Førde og Egersund.

Planen å samle denne aktiviteten på Rudshøgda og i Malvik. Dette er første del av en helhetlig industriplan som skal være klar før 1. juni.

Ikke tilfredsstillende økonomiske resultater

– Norturas økonomiske resultater er ikke tilfredsstillende, og vi må samtidig investere i ny teknologi og utstyr for å bli mer effektive, sier konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen.

– Vi trenger derfor å samle større volum på færre steder for å ta ut overkapasitet, gjøre forenklinger i varestrømmer og få ned enhetskostnaden:

Nortura har overkapasitet i industrileddet og tapt volum på skjæring av storfe gjennom flere år. Konkurrentenes skjæreavdeling på storfe er tre ganger så stor som Norturas største skjæreavdeling på storfe, og det er derfor vanskelig å konkurrere på effektivitet og pris med dagens struktur.

Utredningen skal gjennomgå alle konsekvenser av saken. Som alltid i slike saker er de ansatte tillitsvalgte en del av prosessen. Rapporten fra arbeidsgruppen ventes å være klar i løpet av mai 2020.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!