Tuber laget av Greenleaf-laminat kan under gitte forhold resirkuleres i avfallstrømmen for HDPE.

Laminat-tube er godkjent som gjenvinnbar i HDPE-strømmen

4 september, 2020

«Greenleaf TM 2nd Generation» laminattube fra Albea er godkjent av RecyClass som fullt kompatibel med gjenvinningsstrømmene for HDPE.


Uavhengige laboratorietester av Greenleaf 2nd Generation, produsert av Albea, viser at laminattuben er fullt kompatibel med avfallstrømmene for HDPE-beholdere, da den ikke skaper problemer i resirkuleringen.

Emballasje for tannkrem og legemidler

Laminattuben brukes som emballasje for tannkrem og legemidler. Den er hvit med grønt trykk på overflaten og en kropp av flerlagsmaterialer. Laminatet er satt sammen av 6 prosent EVOH-barriere og et bindelag med mer enn 3 prosent PE og minst 0,1 prosent maleinsyreanhydrid.

Laboratorietesten ble utført av Plastics Forming Enterprise i henhold til testprotokollen APR HDPE Critical and Application Guidance. Resultatet viser at Albea-tuben er kompatibel med gjenvinningsstrømmene for farget HDPE.

Emballasje med ekstra barrierelag er som regel ikke gjenvinnbar men brukes likevel for å gi lang holdbarhet og ekstra beskyttelse på nærings- og legemidler.  I dette tilfelle ble det demonstrert at denne teknologien kan brukes til å fremme høykvalitets resirkulering. Dermed er den relevant for bruksområder med høy verdi, som HDPE-beholdere.

Gjenvinnbar under gitte forutsetninger

Barriereemballasjen er gjenvinnbar så lenge spesifikke forhold overholdes. Blant annet må ikke andelen av slik emballasje i avfallsstrømmen overstige 5 prosent. Det stilles også krav til emballasjens tetthet og trykkmetoden og skrukorkene som brukes, blant annet.

RecyClass-godkjenningen gjelder ikke for skrukorken, da den ikke var med i scopet for testen. Derfor anbefaler RecyClass en revurdering av den nåværende PP-korken som brukes, da det velkjent at PP kan påvirke egenskapene til gjenvunnet HDPE.

Funnene i testen viser likevel at bruk av Greenleaf-teknologien i fargede HDPE-emballasjer kan fremme overgangen til sirkulær plastemballasje.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!