I et pilotprosjekt fraktes IBC-er i lang lastebil fra Schütz til kunden BASF.

Lang lastebil forbedrer CO2-balansen ved transport av IBC-er.

16 mars, 2020ANNONSE

Schütz gjennomfører et pilotprosjekt der de bruker en ekstra lang trailer ved frakt av IBC-er fra hovedkvarteret i Selters til BASF i Ludwigshafen.

Ecoliner fra transportselskapet Haaf har plass til 112 tomme IBC-er og får dermed utnyttet plassen optimalt.

– IBCer er en emballasjetype som er mye brukt. Den firkantede fasongen gjør at de kan fraktes på en måte som sparer plass, sier Angela Giulbilaro, kategorisjef for IBC-er og HDPE-fat hos BASF.

Ecoliner er et modulvogntog som er over 25 meter langt.
Pilotprosjekt siden 2017

– Selv med disse fordelene spiller logistikkostnadene en stor rolle. Derfor har vi jobbet sammen med leverandører med dette prosjektet med lange lastebiler siden 2017.

Etter omfattende testing fikk de endelig grønt lys på slutten av 2019 til å forsyne fabrikken i Ludwighafen med IBC-er på lang trailer.

– Når den er fullastet gjør det store volumet at vi kan halvere antall turer sammenlignet med tradisjonelle lastebiler. Dette er ressurssparende, både når det gjelder forbruk av drivstoff, kostnader og CO2-utslipp i vår verdikjede, sier Silvia Gröber, ansvarlig for innkjøp av IBCE-er i Europa i BASF.

Færre turer gir mindre trafikk og reduserer risikoen for trafikkork på veiene. I tillegg gir det mindre papirarbeid og administrasjon, siden den lange lastebilen frakter like mange IBC-er som to vanlige lastbiler. Dermed eliminerer man en lasteprosess.

Ekstra sikkerhetsutstyr
IBC-er er firkantede og har lav vekt i tom tilstand. Dermed er de lette å stable og kan fylle en stor trailer uten å gi for høy vekt.

Siden IBC-ene har lav vekt gir en full trailer mindre belastning på veistrukturen. Ecolineren bruker også lite drivstoff ved frakt av IBC-er fra Schütz til BASF.

Ecoliner har ekstra sikkerhetsutstyr i tråd med lovgivningen. Dette inkluderer ryggekamera, hjørneassistent, blinkende sidelys, kjørebaneassistent og automatisk avstandssystem.

Sjåførene må være erfarne og ha gjennomgått et spesialkurs for denne typen lastebiler.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!