Leverandør av lukkemekanismer lager retningslinjer for design

22 september, 2020

Guala Closures Group har utviklet retningslinjer for design av lukkemekanismer ved sine fem FOU-sentra i Italia, Mexico, UK, Ukraina og Luxemburg.


Ved å følge de fire definerte designmodellene, som inneholder detaljerte retningslinjer, kan man utvikle bærekraftige lukkemekanismer. Selskapet mener at det er fundamentalt å etablere strenge metoder for å kunne designe en serie med harmoniserte produkter.
Metodene er utviklet med tanke på å utvikle reelle løsning for bærekraftig utvikling. Hensikten med dokumentet er å understreke hvilke tiltak designeren bør følge, fra konsept til ferdig produkt.

Retningslinjene består av fire mål:
  • Design for reduksjon av alt som er unødvendig
  • Design for forandring – som å ta i bruk resirkulert råstoff
  • Design for å fase ut avfall
  • Design for gjenvinning og resirkulering

Selskapet tror at disse retningslinjene er et stort skritt mot å utvikle bærekraftig emballasje. Guala Closures har som mål å bruke 35 prosent resirkulerte materialer innen 2025.
Fulvio Bosano, FoU-direktør i Guala Closures Group, som koordinerte utviklingen og implementeringen av retningslinjene for økodesign, forklarer:

– Retningslinjene er et stort skritt på veien mot å levere produkter som innfrir kundenes krav til ytelse, kvalitet og bærekraft. De får vår garanti om at vi har sett på alle aspekter for å utvikle de beste skrukorkene til deres behov.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!