Man kan ikke bli syk av emballasje i Norge

29 januar, 2016ANNONSE

– Med dagens regelverk, er risikoen for å bli syk av matemballasje i Norge ikke-eksisterende, sier forskeren Morten Sivertsvik i Nofima.

Nofima har jobbet med matkontaktmaterialer siden 1931. I starten handlet det om å undersøke om blikkemballasje var trygg for nærkontakt med mat, og i over 60 år var det ingen som tvilte på at hermetikken var helt trygg.

Emballasjen er fortsatt trygg
I 1995 kom det første oppslaget om at bisphenol-A i hermetikk kan være hormonforstyrrende. Sist sommer ble det oppslag om forekomst av PFOA, som viste seg å være langt under grenseverdiene, mens VG hadde et oppslag om «farlig matemballasje» på grunn av ftalater (DINP).

Men ifølge Sivertsvik kan man fortsatt være trygg på emballasjen.

– Norsk matindustri bruker ikke den typen plast som beskrevet i denne VG-artikkelen, men den forekommer nok i malingsindustrien, sier Sivertsvik.

Han forklarer at plast er ufarlig, men at den inneholder små komponenter som kan vandre til overflaten og ut i maten. Migrasjon er en diffusjonsprosess som er avhengig av tid og temperatur, med mer.

Positivliste med grundig undersøkte tilsetningsstoff
Artikkel 3 i EU-direktivet fastslår at det ikke er lov å bruke emballasje som kan migrere til mat.

Men EU har utarbeidet en positivliste med cirka tusen stoffer som kan brukes i matkontaktmaterial innenfor visse grenseverdier basert på anbefalt daglig inntak. Det betyr at stoffene er helt trygge så lenge disse grensene ikke overskrides.

– Stoffer som ikke står på denne listen må gjennom toksikologiske laboratorietester for å kunne tillates.

BPA er trygt for folk i alle aldersgrupper
Sivertsvik har lagt merke til at en del produsenter nå reklamerer med at deres emballasje er BPA-fri. Og han indikerer at det kan gi falsk trygghet.

– Disse produsentene bruker ikke bisphenol-A, som er på positivlisten, men bisphenol F, som man ikke vet så mye om.

EU har senket grensen for anbefalt daglig inntak fra 50 til 4 mikrogram/kg og fastslår at det ikke er noen helsefare i noen aldersgrupper forbundet med BPA i de mengder de forekommer med i dag.

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!