Mange emballasjeprodusenter kan ikke spore produktiviteten

16 september, 2021ANNONSE

18 prosent av emballasjeprodusentene kan spore produksjonen i sanntid, 82 prosent ikke kan peke ut trender. 41 prosent kan identifisere flaskehalser.


En markedsundersøkelse utført av av PackIOT sammen med Instituto da Emballagens (Brasil), 360 Packaging (India og Asia) og People of Packaging (USA) avslører at over halvparten emballasjeindustrien ikke er i stand til å peke ut flaskehalsene i produksjonen.

Mangler utstyr

Over 150 emballasjeprodusenter i 25 land deltok i undersøkelser, der 12 prosent av dem svarte at å identifisere flaskehalser og analyse korrekte data er en utfordring for dem. 82 prosent klarer ikke å peke ut trender i produksjonen. Dette skyldes hovedsakelig at nesten en tredel av bedriften bruker manuelle systemer til å identifisere problemer eller overvåke produksjonen.

Nesten halvparten av dem kontrollerer nedetid på utstyret manuelt ved at operatøren fyller inn data.PackIOT-undersøkelsen viser at to av tre bedrifter ikke har utstyr til å overvåke og spore produktivitet og OEE-mål i fabrikkene i sanntid. Halvparten bedriftene oppgir at de kun har tilgang på denne typen informasjon ved enkelte anledninger.

OEE
Emballasjeindustrien i de undersøkte regionene må ta noen steg for å digitalisere produksjonen.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) er en av de viktigste metodene for å overvåke utstyret ved å analysere tilgang, ytelse og kvalitet. Det er verdt å merke seg at blant bedrifter som bruker skybaserte løsninger har 63 prosent bedre kontroll over fabrikkens OEE, oppsetningstid og svinn.

Bedrifter som ikke bruker skybaserte løsninger, benytter manuelle prosesser for datafangst fire ganger oftere enn selskaper med skyløsninger.
Kun35 prosent av bedriftene kan garantere at de når sine produktivitetsmål. Litt over halvparten kan ved hjelp av sine systemer svare på hvordan maskinene kjører på et gitt tidspunkt I snitt kan to av tre bedrifter svare på når produksjonen er på topp.

Bruker Excel

Over halvparten av fabrikkene bruker fortsatt Excel eller lignende systemer for å analysere data. I en av fire bedrifter blir dataene samlet manuelt. Sanntidsdata gjør det enklere å ta riktige beslutninger og reagere raskere på alarmer.
Likevel hadde kun 18 prosent av bedriftene datafangst i hele produksjonen, mens nesten 30 prosent har tilgang på sanntidsdata.

– Alle snakker om Industry 4.0 i dag. Mange er enige i at dette bør skje, men få vet hva begrepet betyr og hvor man skal starte, sier Cristiano Wuerzius, CEO i PackIOT.

– For å få bedre forståelse for hvordan emballasjeindustrien jobber med overgangen til Industry 4.0 og digital transformasjon, har vi utviklet studien «Digital Maturity in the Packaging Industry».

– Selv om det virker vanskelig å bevege seg mot digital transformasjon, er det enkle steg som emballasjeindustrien kan ta for å forberede seg på overgangen til Industry 4.0. Daglig ledere, fabrikksjefer, skifteledere og operatører kan nå skape et riktig miljø for suksess.

Last ned undersøkelsen.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!