Mange vil ha bedre matkontakt-regler i EU

4 februar, 2016ANNONSE

På en workshop i EU-parlamentet ble en rekke utfordringer for dagens matkontaktregler diskutert. Mange ønsker seg bedre regler og bedre håndheving av reglene.

Den 26. januar ble det avholdt en workshop i EU-parlamentet i Brussel om matkontaktmaterialer, under temaet «Hvordan sikre mattrygghet og teknologisk innovasjon i fremtiden».

Mangler harmonisert lovgivning
I løpet av to og en halv time fikk mange berørte interessenter komme med sine synspunkter. Chantal Bruetschy, som snakket på vegne av EU-kommisjonens direktorat for helse og mattrygghet, la vekt på den økonomiske betydningen og diversiteten i det europeiske matkontaktmarkedet.

I Europa omsettes det matkontaktmaterialer for rundt 100 milliarder euro, og dermed er dette det tredje største FCM-markedet i verden (FCM= Food Contact Materials). Hun påpekte at det i dag mangler en harmonisert lovgivning som dekker alle typer matkontaktmaterialer.

Bruetschy antydet at løsningen kan være å akseptere spesifikke mål i hvert medlemsland etter prinsippet om gjensidig forståelse, eller å ta i bruk retningslinjer og arbeide med minimal harmonisering, som en alternativ løsning.

– Dette krever samarbeid og dialog mellom alle interessenter, sa hun.

Roadmap om BPA
Når det gjelder bisphenol-A (BPA) vil EU-kommisjonen nå fokusere på alternativ tre i sin roadmap, der migrasjonsgrensen skal justeres i tråd med EFSAs mening om BPA, hvor grensen for tolerabelt daglig inntak settes midlertidig til 0,004 mg/kg, forklarte Bruetschy.

Den nye SML-grensen er forventet å bli 0,24 mg/kg mat – eller lavere- og vil gjelde for alle matkontaktmaterialer i plast, samt for belegg.

Gregor McCombie idet offisielle mattilsynet i Zurich, Sveits, foreslå å innføre bøter for materialer som er i strid med regelverket. Han la også vekt på at den kjemiske identiteten på stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer må bli kjent og at en kjemisk standard er påkrevet for å kunne foreta en kjemisk risikovurdering. I dag er det ikke alltid slik.

Utilsiktet tilsetning
Emma Bradley fra UK Food and Environment Research Agency (FERA) hevdet at utilsiktet tilsetning av stoffer (NIAS) i matkontaktmaterialer er en stor utfordring. I noen tilfeller er mengden av NIAS i matkontaktmaterialer på 20 prosent. Bradley ønsker samarbeid mellom laboratorier og industrien for å sikre samsvar med matkontaktdirektivet (EC 1935/2004).

Malene Teller Blume i dagligvarekjeden Coop Danmark kritiserte den manglende informasjon fra forsyningskjeden om farlige kjemikalier i ferdige matkontaktmaterialer. Siden Coops leverandører er matindustrien, vil Blume ha bedre datautveksling mellom produsenter av matkontaktmaterialer og matprodusentene.

I sin nye kjemiske strategi har Coop fokus på fase ut 12 grupper av bekymringsfulle kjemikalier innen 2017.
Alle presentasjonene og en oppsummering skal bli tilgjengelig på EU-parlamentets hjemmeside.
 

 

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!