Kari Bunes under presentasjonen av veikartet på Arendalsuka.

Massiv respons på veikartet. Nå starter den virkelige jobben

21 august, 2019

Emballasjeforeningen fikk massiv respons på Arendalsuka da veikartet for sirkulær plastemballasje ble overlevert til Ola Elvestuen.


Arrangementet var lagt til Thon Hotel Arendal, og rommet var fylt til randen. I tillegg sto cirka 30 mennesker ute i gangen for følge med. De fikk muligens med seg at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes årlig dersom målene for materialgjenvinning skal nås.

Forhåndsomtale i riksmedier
Det var ingen ledige sitteplasser og folk sto langt uti gangen ved lanseringen av veikartet.

Både Aftenposten og P4 omtalte arrangementet på morgenen 12. august. Flere fagblader har omtalt veikartet og arrangementet i etterkant. Blant dem er Dagligvarehandelen som har intervjuet direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen og Ellen Behrens, direktør Bærekraft i Orkla ASA og leder for forumet.

Forum for sirkulær plastemballasje ble lansert på Arendalsuka i 2018, og i løpet av ett år har veikartet blitt utarbeidet. – Til det hører en del studier som er bakgrunnsmateriale for rapporten. Det har vært en god læringsprosess for alle som er involverte, sier Kari Bunes til Dagligvarehandelen.

Noen tiltak er allerede igangsatt – og var det allerede før forumet ble etablert. Det gjelder for eksempel Design for gjenvinning, som Grønt Punkt har arbeidet med i flere år.

– Det er nå det begynner, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen

– Vi gjør allerede noen av de tingene som står i veikartet, men det er nå det begynner. Virksomhetene har forpliktet seg til å sette det på agendaen i egne bedrifter. I løpet av september møtes styringsgruppa for å stake ut den videre kursen, forteller Bunes.

Hun syns det er positivt at man har fått til et slikt samarbeid i hele verdikjeden.

– Jeg synes også målene vi har satt oss er spennende – det er ganske ambisiøse mål. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen. Vår kartlegging gjør at vi vet hvilke utfordringer vi står overfor.
– Nå er det bare å brette opp ermene og sette i gang. Næringslivet vil virkelig bidra her, og det er gøy!

Produsenter og brukere av emballasje må ta tak i egen verdikjede
Ellen Behrens med veikartet som ble overlevert til Ola Elvestuen 12. august.

I 2017 var forbruket av plastemballasje i Norge 209.000 tonn, hvorav 64.000 tonn ble materialgjenvunnet (30,6 prosent). For å nå EUs mål om 50 prosent materialgjenvinning innen 2025 må minst 50.000 tonn mer plastemballasje gjenvinnes i året.

Ellen Behrens, direktør bærekraft i Orkla ASA og leder for Forum for sirkulær plastemballasje sier at produsenter og brukere av plastemballasje må ta tak i egen drift og egen verdikjede i enda større grad enn i dag.

Så langt har fokuset i media og blant folk flest vært knyttet til å kutte ut unødvendig engangsplast.

– Dette er viktig, men det monner ikke så mye i den store sammenhengen. Det viktige nå er å se på hele kretsløpet og sikre en fornuftig håndtering og gjenbruk av all plastemballasje, sier Ellen Behrens.

– Prognoser tyder på at vi vil få en tredobling av global plastbruk innen 2050. Da sier det seg selv at vi må få plasten inn i en sirkulær økonomi, og Norge har de beste forutsetninger for å være en global ledestjerne på dette.

Se videoer fra arrangementet

Les mer om veikartet og last det ned

 

Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler