Mat- og emballasjeindustri søker tettere sammen

18 februar, 2016ANNONSE

Leder i Packbridge, Johan Mårtensson var med på et seminar i Riksdagen 10. februar om tettere samarbeid mellom mat- og emballasjeindustri.

Med på møtet i FoodKIC var blant andre Lunds universitet, Region Skåne, Livsmedelsakademin og Livsmedelsföreningen. Fra regjeringen deltok landsbygdminister Sven-Erik Bucht som blant annet fortalte at denne satsingen har tydelig støtte fra regjeringen.

Vil øke euroepeisk konkurransekraft
Packbridge er en del av FoodNexus’ nordiske gren, som er et t av fem europeiske sentre i konsortiet som kommer til å søke om 100 milliarder euro i støtte i sju år til en fremtidig innovasjonsallianse fra EU-organisasjonen EiT.

Europe Institute of Innovation and Technology (EiT) har sete i Budapest og er et EU-organ som virker for bedre samarbeid i kunnskapstriangelets forskjellige deler – utvikling, forskning og innovasjon. Målet er å gjøre Europa mer konkurransedyktig gjennom økt innovasjon og økt entreprenørskap.

Satsingen skjer i KICs (Knowledge and Innovation Communities), og hver KIC handler om samarbeid mellom bedrifter, universitet og forskningsinstitutt. Sverige ligger langt fremme når det gjelder emballasje, både når det gjelder forskning, utvikling, produksjon og eksport.

Emballasjebransjen er stor
For å gi et perspektiv på dette kan man sammenligne bruk av forbrukeremballasje som utgjør 1,3 prosent av det totale europeiske forbruket. Produksjonen av forbrukeremballasje utgjør cirka 4,5 prosent.

Produksjonen er dermed tre ganger større enn forbruket. Sveriges andel av BNP i EU er 2,5 prosent, og dermed er emballasjeproduksjonsandelen dobbelt så stor som landets andel av BNP.

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!