Olivier Francois (fotoEuURIC.

Materialgjenvinningsbransjen kneler under strømprisene

29 september, 2022ANNONSE

Gjenvinningsselskaper i Europa reduserer kapasiteten på grunn av dyr strøm og fallende inntekter forårsaket av sviktende etterspørsel etter resirkulater.

– Europeiske gjenvinningsbedrifter klarer ikke å håndtere de økende energikostnadene, sier president Oliver François i bransjeorganisasjonen EuRIC i et intervju med Avfallsbransjen.
Organisasjonen er en paraplyorganisasjon for over 5.500 materialgjenvinningsselskaper over hele Europa og representerer aktører i alle materialstrømmer.

Men det er ikke bare økte strømregninger som skaper problemer, bedriftene opplever også fallende priser på grunn av at etterspørselen etter resirkulerte materialer faller.
Både plast- og pappmarkedet har store problemer med dette, og Francois tror at også andre materialstrømmer kan få problemer.

Døgnkontinuerlig virksomhet

Materialgjenvinning er en døgnkontinuerlig virksomhet som ikke kan regulere driften etter varierende strømpriser. Høye energikostnader fører til at resirkulater blir enda dyrere enn jomfruelige råvarer.
EuRIC etterlyser derfor nasjonale tiltak og bidrag på EU-nivå for å hindre at den europeiske gjenvinningsbransjen pådrar seg langvarige skader.
Kun 12 prosent av materialene som benyttes i produkter solgt i EU består av resirkulerte råvarer, samtidig som gjenvinningsindustrien har vokst i takt med overgangen til sirkulær økonomi.
De høye strømprisene fører til at spesielt små og mellomstore bedrifter er i knestående.

-Dette er en direkte trussel mot Europas ambisjoner om klimanøytralitet og sirkulær økonomi, sier Francois.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!