Mattilsynet minner om reglene som gjelder for merking av ingredienser på emballasjen.

Mattilsynet informerer om mengdemerking av ingredienser

21 februar, 2020ANNONSE

Ferdigpakkede matvarer skal være merket med opplysninger om mengden av en ingrediens hvis denne framheves i matvarens merking.

Dette gjelder for eksempel mengde reker i rekesalat. Framhevingen kan være i form av tekst og illustrasjoner. Også når en spesiell ingrediens kan være avgjørende for kvaliteten på produktet, skal mengden av denne ingrediensen angis, opplyser Mattilsynet.

Fremhevede ingredienser

Når en ingrediens eller kategori av ingredienser fremheves i et produkts merking, skal mengden angis i prosent i matvarens betegnelse, i umiddelbar nærhet av matvarens betegnelse etter i ingredienslisten.

Det er et krav om at de ingredienser som fremheves i merkingen skal oppgis i prosent. Dersom produktene heter «Pizza med skinke og sjampinjong», «jordbæryoghurt», eller «laksepàte» må prosentandelene av henholdsvis skinke og sjampinjong, jordbær og laks oppgis.

Total andel skal oppgis

Hvis et brød betegnes som «Helkornbrød» og inneholder helkorn fra flere kornsorter, skal prosentandelen av helkorn angis samlet eller for hver kornsort.

Heter produktet «Fiskekaker», er det den totale andelen fisk i produktet som skal oppgis. Her trenger man ikke å oppgi de ulike fiskeartene som er brukt. Det samme gjelder grønnsaksuppe, fiskepinner, ostekake, nøttekjeks eller soppsaus.

Det er da det totale innholdet av grønnsaker, fisk, ost, nøtter eller sopp i produktet som må oppgis, ikke hvilke grønnsakstyper eller oster som inngår.

Krav om mengdeangivelse

Det er også krav om mengdeangivelse for ingredienser som forbindes med betegnelsen på en matvare. Det omfatter bare de ingredienser som tradisjonelt karakteriserer den aktuelle varen. Eksempel: Trøndersodd forbindes med kjøtt, og kjøtt skal mengdeangis.

Kravene om mengdeangivelse av ingredienser er gitt i matinformasjonsforskriftens § 1, artikkel 22 og vedlegg VIII. Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften).

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!