Feliks Bezati bringer med seg innsikt fra Mars, samt en doktorgrad i materialvitenskap og resirkulering av plast.

Felix Bezati i Mars skal gjøre fleksibel emballasje sirkulær

11 august, 2020ANNONSE

Feliks Bezati, Global Sustainable Packaging Manager i Mars, er valgt inn som representant for merkevareiere og dagligvarehandel i styret i CEFLEX.

Bezati skal sitte i styret og styringskomiteen som representant for verdikjeden i CEFLEX og overtar etter Sokhna Gueye, Plastic Sustainability Manager i Nestlé.

Vil gjøre fleksibel emballasje sirkulær

CEFLEX (Circular Ecnonomy for Flexible Packaging) inviterer sine mer enn 160 interessenter til å delta i en av fem relevante verdikjedegrupper for å reflektere rollen de har og ivareta deres interesser. Hver av de fem verdikjedegruppene er representert ved et valgt medlem i styringsgruppen for en periode på to år.

– Fleksibel emballasje spiller en viktig rolle i våre liv. CEFLEX er en plattform som hjelper til med å sikre at systemer er på plass for å innlemme den i den sirkulære økonomien. Jeg er glad for å bli med i styringskomiteen og kunne delta i dette arbeidet, sier Feliks Bezati.

– Det er gjort store fremskritt når det gjelder design. Mange av merkevareeierne i CEFLEX rapporterer at over 90 prosent av deres fleksible emballasje består av monomaterialer. Jeg er sikker på at gjennom samarbeid i verdikjeden, kan vi håndtere utfordringer med sortering og resirkulering, fortsetter han.

– På denne måten kan vi returnere disse verdifulle materialene til økonomien.

Behov for tekniske løsninger

For å gjøre fleksibel emballasje sirkulær er det behov for omfattende tekniske løsninger som kan bidra til bærekraftig miljø og økonomi, og CEFLEX har økt medlemstallene betydelig.

– En sterk styring og prosjekthåndtering fra starten av, støttet av lederskap og rådgivning fra styringskomiteen, har vært viktig for den suksessen vi har hatt så langt, sier Graham Houlder, prosjektkoordinator.

– I tillegg til å representere og koordinere input fra sin bransje, vil Feliks bringe med seg innsikt fra Mars, samt en doktorgrad i materialvitenskap og resirkulering av plast. Dette er betydelig bidrag for å løse våre utfordringer, forklarer Houlder.

CEFLEX skal bidra til å unngå avfall og forurensning ved å redesigne fleksibel emballasje til forbrukermarkedet og sikre infrastruktur for innsamling og gjenvinning i alle europeiske land.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!