Oppdateringen av Metsä Board Husum er et stort skritt mot å nå bærekraftmålene.

Metsä Board har fossilfrie bruk som et av sine bærekraftmål

9 august, 2019

Et av Metsä Boards bærekraftmål for 2030 er at fabrikkene skal ha nullutslipp av fossil CO2. Målet omfatter egenprodusert og innkjøpt energi.


I tillegg vil selskapet redusere vannforbruket med minst 10 prosent innen 2030 sammenlignet med 2018. Dette kommer til å spille en viktig rolle for å målet om fossilfrie bruk.

Støtter FNs bærekraftmål

I dag er 82 prosent av energien Metsä Board bruker fossilfri.

– De nye målene viser vårt engasjement for å redusere klimapåvirkningen og vår støtte for FNs bærekraftmål, sier Mika Jouko, VD og konsernsjef i Metsä Board.

– Dette vil naturligvis kreve investeringer. Vår nylig publiserte plan for å fornye massefabrikken på Husum blir et stort skritt mot målet om 100 prosent fossilfri produksjon.

Den viktigste råvaren for produksjon av kartong er fornybar og 100 prosent sporbar tremasse fra bærekraftig drevne skoger i Nord-Europa. Metsä Board har som mål at minst 90 prosent av treforbruket skal være sertifisert skogsråvare.
I 2018 var andelen sertifisert skogsråvare på 79 prosent.

Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler