Take-away-emballasjen fra Metsä Board er med i et finsk pilotprosjekt.

Metsä Boards take-away-emballasje med i finsk pilot

9 april, 2019ANNONSE

Helsinki Wholesale Food Market arrangerte i oktober 2018 en innovasjonskonkurranse. Metsä Boards take-away-emballasje en av de utvalgte.


Metsä Boards konsept med gjenvinnbar emballasje for take-away ble valgt ut blant syv andre bidrag som skal over i en pilotfase.

Tilfredsstiller behovene i hele verdikjeden

Behovene gjennom hele verdikjeden er tatt hensyn til i utviklingen av konseptet fra Metsä Board. I starten av pilotfasen ble det gjort en forbrukerstudie.

– Nåværende emballasje for take-away som brukes av restauranter har funksjonelle utfordringer eller blir ansatt som lite miljøvennlige. Vi fikk også feedback på at nåværende emballasje ikke oppfyller kriteriene for bra emballasje, sier Leena Yliniemi, Technical Marketing Director i Metsä Board.

Emballeringskonseptet i pilotprosjektet er produsert i Metsä Boards kartong som passer for direktekontakt med næringsmidler og kan gjenvinnes. Dessuten kan emballasjen påføres trykk for den respektive restauranten.

Prosjektet avsluttes i mai 2019

Emballasjene er utformet og produsert av Cadpack Oy, mens Package Testing & Research Oy har ansvar for pilotprosjektet og forbrukerstudien. Prosjektet pågår fram til slutten av mai 2019.

Innovasjonskonkurransen finansieres av Helsinki by og Business Finland. Formålet er å finne ny teknologi og innovative løsninger for matproduksjon, matemballasje og sirkulær økonomi.

Juryen var satt sammen av representanter fra bystyret, universitetet og næringslivet.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!