Miljødirektoratet anbefaler norsk unntak for plastposer

8 oktober, 2015ANNONSE

Miljødirektoratet anbefaler at Norge ber om unntak fra EU-kravet om å innføre tiltak for å redusere poseforbruket, siden plastposer brukes til å kaste avfall i Norge.

Mens plastposer er et forsøplingsproblem i Europa, bruker nordmenn dem til å kaste avfallet. Derfor anbefaler Miljødirektoratet at Norge ber om unntak fra EU-kravet om å innføre tiltak for å redusere poseforbruket.

– Bransjeavtale, forskrift eller en poseavgift kan være mulige virkemidler hvis vi må innføre regelverket, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

EU vil redusere forbruket
Europeere er storbrukere av plastposer. Hvert år havner mange på avveie. En stor andel ender opp i naturen i mange land. For å redusere forsøplingen bestemte EU nylig at forbruket av lette plastbæreposer må ned. 

Den jevne europeer bruker 198 poser årlig, noe mer enn vi gjør her i landet. EU krever at medlemslandene enten får forbruket ned til 45 poser per person per år innen 2025, eller sørger for at poser ikke lenger gis ut gratis innen utgangen av 2017.

EØS-avtalen forplikter Norge til å innføre det nye EU-regelverket, men plastbæreposer er ikke et forsøplingsproblem hos oss.

Anbefaler unntak
Nordmenn bruker 82 prosent av posene til å kaste avfallet sitt i. 15 prosent gjenvinnes til nye plastprodukter. Bare tre prosent går med restavfallet til energiutnyttelse.
Miljødirektoratet mener derfor at regelverket har liten relevans for oss.

– Plastposer er ikke et forsøplingsproblem i Norge. Miljødirektoratet anbefaler Klima- og miljødepartementet å be om et unntak fra kravet fordi vi ikke har de samme miljøproblemene som andre europeiske land, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Andre mulige virkemidler
Vi har også vurdert andre virkemidler i tilfelle regelverket må innføres og Norge må redusere forbruket. Miljødirektoratet ser i så fall tre mulige veier å gå.

Det ene er å inngå en bransjeavtale med varehandelen hvor de forplikter seg til å ta betalt for plastbæreposer eller gjennomføre andre tiltak for å redusere bruken. Det andre er en forskrift hvor bransjen pålegges å ta betalt for plastbæreposer. Det tredje alternativet er en avgift.

– Vi har god erfaring med avtaler mellom myndighetene og bransjen i Norge. Vi tror det kan være effektivt også for å redusere forbruket av plastposer, sier Ellen Hambro.

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!