Espen Barth Eide, Klima og miljøminister.

Miljødirektoratet får fem millioner ekstra til omstilling

18 mai, 2022ANNONSE

Grønn giv (Green Deal) er en sektorovergripende plan på tvers av politikkområder. Det er en viktig del av EUs implementering av FNs 2030-agenda og FNs bærekraftsmål. 

Grønn giv er en omfattende strategi som skal løse utfordringer på klima og miljø på tvers av politikkområder. Miljødirektoratet har en helt sentral rolle i det pågående arbeidet. De skal påse at regelverket blir innført korrekt og til rett tid her i Norge. Samtidig har de en viktig rolle i å påvirke utformingen av EU-regelverket i tråd med norske interesser.– EUs grønne giv er en gavepakke der vi får kloke råd i gave, sier klima og miljøminister Espen Bath Eide til Avfallsbransjen.

Ingen tid å miste

Miljødirektoratet følger med på EU-prosessene og bidrar inn i regelverksutviklingen på områder hvor norsk miljøforvaltning har viktige interesser.

Miljødirektoratet har også en viktig rolle i å levere et godt kunnskapsgrunnlag til Klima- og miljødepartementet om prosesser i Europas grønne giv, og samarbeide godt med andre statlige etater om dette.

– Vi har ingen tid å miste, og derfor prioriterer vi dette arbeidet i Miljødirektoratet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
Ellen Hambro i Miljødirektoratet har selv betegnet de kommende regelverksendringene fra EU som en «tsunami» og uttrykt bekymring for at de ikke har kapasitet til å følge opp. Med fem millioner kroner ekstra i driftsmidler, mener regjeringen at arbeidet skal gå lettere.
tidspress

Viktig å komme i gang

Departementet skriver i en pressemelding at det er viktig å komme i gang tidlig hvis Norge skal klare å etterleve sine forpliktelser etter EU/EØS-regelverket. Det intensive arbeidet som nå pågår rundt EUs grønne giv, betyr at Norge og norske aktører raskt må forholde seg til en stor mengde nye regler fra EU. Grønn omstilling åpner opp for nye muligheter for norsk næringsliv.

– Regjeringen har ambisjoner om å styrke norsk næringslivs grønne konkurransekraft på det europeiske markedet. Det forutsetter at vi innfører regelverket i Norge til rett tid slik at norsk næringsliv får like vilkår, sier Barth Eide.

About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!