Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Foreslår å skjerpe reglene for gjenvinning av emballasjeavfall

2 mars, 2020ANNONSE

Bare en tredel av plastemballasjen materialgjenvinnes. Miljødirektoratet foreslår derfor å skjerpe kravene til materialgjenvinning av emballasjeavfall.

–Mye plastemballasje brukes bare én gang og utnyttes for dårlig når den kastes. Innen 2030 følger det av krav fra EU at mer enn halvparten av plastemballasjen som vi forbruker i Norge blir brukt om igjen eller blir til nye produkter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet foreslår derfor å skjerpe kravene til hvor mye emballasjeavfall som skal gå til materialgjenvinning. De nye kravene skal bidra til å gjennomføre EUs emballasjedirektiv.

–Råvarene i emballasjen bør brukes flere ganger til å lage nye produkter. Dette gir positive gevinster for klima og miljø, og lavere forbruk av areal, vann og energi. Lengre levetid for råvarer er viktig for å skape en sirkulær økonomi, som igjen er avgjørende i omstillingen til et lavutslippssamfunn og for at vi skal nå FNs bærekraftmål, sier Ellen Hambro.

Les mer om Miljødirektoratets forslag

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!