Mondi forplikter seg til innsats for plastemballasje

30 oktober, 2018

Som signatar av The New Plastic Economy Global Commitment spiller Mondi på lag med Ellen MacArthur Foundation om å bekjempe plastavfall.

I henhold til avtalen i den nye plastøkonomien skal 100 prosent av plastemballasjen være gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar innen 2025. Innen samme år skal 25 prosent plasten ha gjenbrukt innhold.

Skal øke innsatsen på innovasjon og forskning
Mondi er blant de første signatarene av The New Plastic Economy Global Commitment. Selskapet har forpliktet seg til å øke innsatsen på forskning og utvikling, samt dypere samarbeid i verdikjeden for å fjerne ikkefornybar og ikke-gjenvinnbar plast.

Mondi skal bruke sin ekspertise på papirbasert og fleksibel plastemballasje til å forbedre produktdesignen for å oppnå 100 prosent gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar plastemballasje innen 2025.

Gjennom avtalen har Mondi lovet å øke bruken av resirkulert innhold i sine produkter for å sikre av minst 25 prosent av husholdningsavfallet brukes i alle deres plastemballasje innen 2025.

Plast bør aldri bli avfall
– Vi er alle klare over utfordringen som våre hav og deponier står overfor som et resultat av dårlig avfallshåndtering, sier Peter Oswald, CEO i Mondi.

– Plast bør aldri bli avfall, den bør opprettholde sin økonomiske verdi. Som et ledende selskap må vi gripe muligheten til å gjøre en positiv forskjell, ikke for verden vi lever i i dag, men også for fremtidige generasjoner.

Mondi skal jobbe med alle sine partnere for å oppnå målene i avtalen.

– Vi tror at å jobbe sammen med andre bedrifter og myndigheter er nøkkelen til å finne nye løsninger for plastavfall. Det er essensielt for oss å drive innovasjon og et bredt systemskifte i hele verdikjeden for plast.

Opprydding stopper ikke flommen av plast
Dame Ellen MacArthur, grunnlegger av Ellen MacArthur Foundation, sier at å rydde plast fra strender og hav er viktig.

– Men dette stopper ikke flommen av plast som havner i havene hvert år. Vi må gå lenger opp mot kilden til utslippene, sier hun.

The New Plastic Economy Global Commitment samler næringsliv og myndigheter over hele verden rundt en klar visjon om å skape en sirkulær økonomi for plast.

– Dette er bare et skritt på det som kommer til å bli en utfordrende reise. Men det kan lede til store fordeler for samfunn, økonomi og miljø. Jeg oppfordrer alle bedrifter og myndigheter til å gå lenger og melde seg på racet om å nå toppen for å skape sirkulær økonomi for plast, der dette materialet aldri blir avfall eller forurensning.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!