Renato Zelcher, CEO i European Plastic Converters.

MORE samler data om bruk av resirkulert plast i Europa

17 februar, 2022ANNONSE

Monotoring Recyclates forEurope (MORE) er bekreftet som verktøy for datainnsamling om bruk av resirkulert plast i Europa.  (CPA).

European Plastic Converters (EuPC) digitale plattform har blitt oppdatert for å tilpasse seg kravene i CPA, som er et initiativ fra EU-kommisjonen for å oppnå eller overoppfylle kravene om å bruke 10 millioner resirkulert plast i nye produkter i Europa fra 2025.
På denne måten kan data som rapporteres gjennom denne plattformen også brukes til å måle oppnådde mål.
I fremtiden skal nettsiden til MORE inneholde all informasjon om CPA-revisjoner og en liste over godkjente CPA-revisorer.

Industrien kan vise frem sin innsats

– Vi er glade for at MORE har blitt bekrefte som offisiell datainnsamler etter tre års virksomhet, sier Renato Zelcher, President i EuPC.

– Med MORE kan vår industri mulighet til vise frem sin innsats mot en sirkulær plastøkonomi og være mer transparent overfor EU-kommisjonen og CPA om de volumene av resirkulert plast som brukes av konverteringsindustrien.

– Vi ber alle konvertere i Europa å fortsette å rapportere de resirkulatene de bruker i MORE-verktøyet og ber andre bedrifter å bli med i MORE-familien. Vi ønsker også å takke alle nasjonale plastforeninger som fungerer som MORE-koordinatorer for arbeidet de har gjort med å ta i bruk MORE-plattformen i sitt land.

Lansert i 2019

MORE-plattformen ble lansert av EuPC i april 2019 og registrerer bransjens innsats for å nå EUs mål om å bruke 10 millioner tonn resirkulert plast mellom 2025 og 2030.

MORE-plattformen er tilgjengelig for plastkonverteringsbedrifter i alle Europeiske land og forventer en konstant økning i volumene. Bruken av resirkulert plast registreres årlig, og tallene fra de enkelte landene summeres på EU-nivå.

 

About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!