Morten Sundell ansatt som adm. Direktør i Sirkel Glass

24 september, 2018ANNONSE

Styret i Sirkel Glass AS har nå besluttet å ansette Morten Sundell som ny daglig leder for materialselskapet Sirkel Glass AS på permanent basis. 

Sirkel Glass AS har siden juni blitt ledet av Morten Sundell som arbeidende styreleder, etter at tidligere administrerende direktør fratrådte sin stilling.  

100.000 tonn glass samles inn i 2018
Materialselskapet Sirkel Glass samler inn glass- og metallemballasje fra forbrukere og næringsaktører, i samarbeid med de kommunale renovasjonsselskapene. De videreselger innsamlet glassemballasje etter at søsterselskapet Sirkel Materialgjenvinning har sortert innkomne mengder. 

Innsamlet mengde glass- og metallemballasje øker stadig, og man forventer at det skal samles inn opp mot 100.000 tonn i 2018. Glasset blir videresolgt blant annet til glassverk, som råmateriale til ny glassemballasje.

Noe av glasset blir til Glasopor skumglass som benyttes som miljøvennlig byggemateriale i vei- og byggeprosjekter.
 
Har vært styreleder i en årrekke
Sundell har vært styreleder i Sirkel-systemet i en årrekke og har derfor opparbeidet seg betydelig med kompetanse og erfaring. Han vil derfor være en svært verdifull tilvekst for Sirkel Glass, utdyper styret. 
 
Sundell ser frem til oppdraget med å bygge videre på de gode resultatene som Sirkel Glass har vist de senere årene. Gjennom samarbeidet med de kommunale renovasjonsselskapene, kan selskapet vise til betydelig økning i innkommende mengder glass- og metallemballasje.

Sundell ser frem til å videreføre denne felles dugnaden og samarbeidet om å sikre høyest mulig retur av glassemballasje i et effektivt retursystem.  Søsterselskapet Sirkel Materialgjenvinning AS planlegger et nytt gjenvinningsanlegg, og dermed vil enda mer av det innsamlede glasset kunne sendes til gjenvinning og produksjon av ny glassemballasje. 

Satser videre på Glaspor
Det vil også satses videre på innovasjon og produksjon av Glasopor skumglass. Investeringene vil bidra til å styrke den gode returordningen for glass- og metallemballasje, noe som er avgjørende med dagens fokus på sirkulær økonomi.
 
Sundell vil tiltre formelt senest 1. mars 2019. 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!