Hege Roth Olbergsveen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, holdt foredrag før generalforsamlingen i Emballasjeforeningen 12. mars.

Krever at næringslivet må følge opp sitt produsentansvar

31 mars, 2020ANNONSE

Miljødirektoratet understreker betydningen av at produsenter og importører følger opp kravene til å være medlem i et godkjent returselskap.

Det vil bidra til at avfallshåndteringen ikke stopper opp. Forpliktelsene til medlemskap i et godkjent returselskap gjelder produsenter og importører av emballasje, elektriske og elektroniske produkter, batterier, kasserte kjøretøy, dekk og isolerglassvinduer.

Sikrer finansiering

Medlemskapet sikrer finansiering av returselskapene, som hjelper produsenter og importører til å innfri kravene som er stilt til dem i regelverket. Returselskapene gjør avtaler om innsamling, transport, sortering og materialgjenvinning, slik at avfallet får riktig behandling.

Produsentansvaret sikrer på denne måten at avfallet blir samlet inn, sortert og materialgjenvunnet i eller utenfor Norge.
Alle produsenter og importører som ikke har betalt medlemskap til et godkjent returselskap, må gjøre dette for å ivareta de kravene som er stilt til dem i avfallsforskriften.

Denne plikten er særlig viktig at overholdes under koronapandemien. Det vil sikre returselskapene finansiering slik at avfallshåndteringen går så normalt som mulig.

Varsler tilsyn

– På noen områder har vi redusert tilsyn som en følge av dagens situasjon. Miljødirektoratet vurderer imidlertid at det er kritisk at avfallshåndteringen går så normalt som mulig, skriver Miljødirektoratet.

– Det vil derfor i den nærmeste tiden fremover prioriteres å gjennomføre tilsyn med utvalgte produsenter og importører av emballasje og produkter som er underlagt produsentansvar.

– Der vi avdekker at virksomheten ikke følger regelverket, vil vi følge opp for å sikre at de foretar nødvendige tiltak. Dette skal bidra til at flere produsenter og importører tar produsentansvaret sitt og bidrar i dugnaden.

Kontakt Miljødirektoratet

For spørsmål om produsentansvaret, kontakt:

Hege Roth Olbergsveen, seksjonsleder: +47 415 21 909
Christoffer Back Vestli, seniorrådgiver: +47 928 22 405

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!