Næringsmiddelindustri regnes fortsatt som samfunnskritisk virksomhet. (arkivbilde fra Tine Bergen).

Næringsmiddelindustrien er fortsatt samfunnskritisk

25 januar, 2021ANNONSE

Etter nedstengning av kommuner rundt Oslo, bekrefter myndighetene at næringsmiddelindustri fortsatt er å regne som samfunnskritisk virksomhet.

I forbindelse med nedstenging av kommunene rundt Oslo,  bekreftet  myndighetene lørdag 23. januar at næringsmiddelindustrien fortsatt er å regne som samfunnskritisk virksomhet. skriver NHO Mat og Drikke. Det er ingen endring i forståelsen av hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner. Matforsyning er en slik funksjon, og næringsmiddelindustrien er omfattet av dette,

Medarbeidere som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten kan omfatte blant annet sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk og ansatte i næringsmiddelindustrien.

Det er kun medarbeidere som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske virksomhetsfunksjoner som er omfattet. Dersom barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har reduserte åpnings- eller oppholdstider på grunn av smitteverntiltak, skal kommunen likevel sørge for at det etableres et tilbud for barn under 12 år, som har minst én foresatt som arbeider i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!