Nancy Strand gir seg som direktør men fortsetter å jobbe i Avfall Norge som seniorrådgiver (foto Avfall Norge/Flikcr).

Nancy Strand gir seg som direktør i Avfall Norge

23 juni, 2020

Etter syv år som direktør i Avfall Norge føler Nancy Strand at det er riktig å gi stafettpinnen videre til Cecilie Lind, som overtar som direktør fra august.

Nancy Strand har i tiden som administrerende direktør stått for store endringer i organisasjonen. Et av de største endringene har vært arbeidet med å sidestille de kommunale og private medlemmene frem til det såkalte «samlingsvedtaket» i 2015.

Representerer hele avfalls- og gjenvinningsbransjen

I etterkant har hun jobbet for å rekruttere nye deler av bransjen, og i dag kan hun med stolthet si at Avfall Norge er den eneste organisasjonen som kan representere hele avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Strand har også vært pådriveren for REdu etter at man i lang tid hadde snakket om behovet for å styrke arbeidet med kompetanse og rekruttering til bransjen.

– Jeg er stolt over at jeg sammen med styret og medlemmene har lykkes med de store endringene, men nå ønsker jeg nye utfordringer. Jeg savner å jobbe mer «hands on» på prosjekter, og spesielt mer med innovasjon, sier hun i en artikkel på nettsidene til Avfall Norge.

Cecilie Lind har vært næringspolitisk direktør og overtar som direktør i Avfall Norge fra august.

Nancy Strand ønsker ikke å forlate organisasjonen, men får ny rolle som seniorrådgiver i Avfall Norge.

– I en rolle som seniorrådgiver får jeg mulighet til å jobbe enda tettere med det jeg brenner for, nettopp innovasjon. Jeg er allerede i gang med å utforme forslag til ulike prosjekter.

Etterfølger Cecilie Lind er konstituert som administrerende direktør frem til generalforsamlingen på våren 2020.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!