Neste konkluderer at det er praktisk og økonomisk gjennomførbart å lage plastråstoff til emballasje ved å bearbeide kjemisk resirkulert plastavfall fra husholdninger.

Vellykket forsøksbehandling av flytende plastavfall i stor skala

12 januar, 2022ANNONSE

De første forsøkene med å bearbeide flytende plastavfall i industriell skala ved Porvoo-raffineriet i Finland har vært vellykket, konstaterer Neste.

De første forsøkene noensinne med prøveprosessering av flytende plastavfall i industriell skala ble gjennomført i 2020. I 2021 gjennomførte Neste ytterligere prøveprosesseringer med å oppgradere flytende plastavfall til drop-in-løsninger ved plastproduksjon av ny plast og å utvikle kapasitet i industriell skala til å oppgradere resirkulerte materialer.

Forsøkene baner vei for kontinuerlig kommersiell produksjon.

Neste har satt seg mål om å prosessere over en million tonn plastavfall årlig fra 2030 og videre. For å oppnå dette målet har selskapet videreutviklet kjemisk gjenvinning for å gjøre plastavfall om til en verdifull råvare som forsterker den sirkulære økonomien.
I 2020 gjennom Neste den første prøvekjøringen noensinne med 400 tonn plastavfall. I løpet av 2021 ble flere forsøk gjennomført for å gi økt innsikt i behandlingen av flytende plastavfall og prosessens påvirkning på driften i raffineriet.

Neste har også sett på muligheten for å opprette en lukket sløyfe i verdikjeden for plast for å skape reell sirkulær plastøkonomi. Testene har vist at Neste allerede er i stand til å behandle betydelige mengder med råvarer som kan blandes inn i produkter for petrokjemisk bruk.

Utvikler kapasiteten til enda større mengder plastavfall
Mercedes Alonso , Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals i Neste.

Samtidig utvikler de kapasitet til å oppgradere enda større mengder plastavfall til råvarer for petrokjemisk bruk.

– Det er stor interesse for råstoff laget av resirkulerte materialer i markedet for polymerer og kjemiske produkter, sier Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals i Neste.

– Ved å bearbeide flytende plastavfall og oppgradere avfall til verdifulle ressurser bidrar vi både til å bekjempe utfordringen med plastforurensning og å levere løsninger til kjemisk- og polymerindustri som styrker sirkulær økonomi.

– For å kunne gjøre dette i stor skala fremover trenger vi støtte i regelverket. For det første krever dette aksept av kjemisk gjenvinning som en alternativ teknologi. For det andre trenger vi like ambisiøse mål om å bruke mer bærekraftige materialer.

Forsøkene er gjort med «post consumer» husholdningsplast

Forsøkene reflekterer en verdikjede som kan bidra til å bearbeide større volumer plastemballasje når tiden er moden. Plasten som ble brukt i forsøkene besto kun av «post consumer» husholdningsplast som ellers ville vært vanskelig å resirkulere.

– Totalt har vi prosessert 800 tonn flytende plastavfall ved vårt raffineri i Finland. Med de siste forsøkene i Porvoo har vi lagt et grunnlag for å erstatte råvarer basert på råolje. Basert på våre forsøk kan vi konkludere med at flytende plastavfall er et økonomisk gjennomførbart alternativ til fossile råvarer.

– For å bygge opp nødvendig trygghet ved storskala produksjon må vi gjennomføre flere forsøk med store volumer i 2022, sier Markku Korvenranta, Executive Vice President of Oil Products i Neste.

De 800 tonnene med plast som har blitt behandlet hittil tilsvarer den mengden en by med 50.000 innbyggere genererer i løpet av et år.

Utbyttet fra prøvekjøringen er allerede inne i syklusen for nye polymerprodukter. Råvaren er egnet til emballasje for matvarer og helseprodukter.

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!